Het DEPF heeft een belegd vermogen van bijna € 350 miljoen. Dat geld moet voor de deelnemers zodanig worden belegd dat de pensioenen nu in de toekomst kunnen worden uitbetaald en liefst zo veel mogelijk hun koopkracht behouden. Bij de zoektocht naar een nieuwe vermogensbeheerder neemt het bestuur dan ook de tijd om tot een weloverwogen keus te komen.

Het vermogen van het DEPF wordt nu belegd door DuPont Capital Management (DCM), de interne organisatie die ook het pensioengeld beheert voor andere DuPont-regelingen (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten). Bij de splitsing van DowDuPont eerder dit jaar is DCM onderdeel geworden van Corteva. Daardoor is het minder logisch geworden dat het DEPF in de toekomst blijft samenwerken met DCM. Daarom is het bestuur van het DEPF op zoek gegaan naar alternatieven. Om te kunnen voldoen aan toekomstige regelgeving en voor een verdere professionalisering van het beleggingsbeleid gaat de voorkeur van het bestuur uit naar fiduciair beheer. Dat wil zeggen dat er één partij is – de fiduciair beheerder – die een aantal gespecialiseerde vermogensbeheerders uitzoekt, aanstuurt én controleert.

Profiteren van specialistische kennis
Tegenwoordig zijn er voor allerlei beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties vermogensbeheerders die daarin gespecialiseerd zijn. Met fiduciair vermogensbeheer profiteren we als fonds optimaal van die specialistische kennis.
De fiduciair beheerder stuurt het vermogensbeheer aan op basis van de beleggingsstrategie die door het bestuur van het DEPF wordt bepaald. Het bestuur is en blijft altijd verantwoordelijk voor de beleggingen.

Shortlist van twee partijen
De zoektocht naar de fiduciair beheerder wordt geleid door het beleggingscomité van het fonds. Ook de pensioencomités, de aangesloten ondernemingen en ondernemingsraden zijn betrokken bij het proces. De lijst van mogelijke kandidaten voor de rol van fiduciair beheerder is inmiddels teruggebracht tot een shortlist van twee partijen. Met deze twee partijen wordt verder overleg gevoerd en waar nodig onderhandeld om een zo goed mogelijk aanbod te krijgen. Op basis van de reacties wordt uiteindelijk een keus gemaakt. Het is de bedoeling dat het proces in het eerste kwartaal van 2020 wordt afgerond.

Goede resultaten
In de tussentijd blijft het pensioenvermogen onveranderd ondergebracht bij DCM. In een ander artikel op de website kun je lezen over de beleggingsresultaten die tot nu toe in 2019 zijn behaald.

Afdrukken