“In de loop der jaren heb ik diverse fusies en overnames meegemaakt. De samenvoeging van de activiteiten op het gebied van voeding en biotechnologie van DuPont en IFF is geen slechte ontwikkeling. Als er bij een fusie veel overlap is, leidt dat vaak tot inkrimping van activiteiten. Hier zie ik vooral mogelijkheden tot positieve synergie.”

Frits Goedegebuur is sinds een jaar lid van het Pensioencomité namens de deelnemers en pensioengerechtigden van de sectie Genencor Nederland van het DEPF. Genencor zal volgens de fusieplannen volledig overgaan naar IFF. Dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp van gesprek. Maar er komt meer aan de orde in deze kennismaking met Frits, die al 32 jaar werkzaam is in de biotechnologie. Hij begon bij Gist Brocades, waarvan de industriële enzymendivisie werd verkocht aan  Genencor. Frits is technical fellow bij Genencor. In de praktijk houdt hij zich bezig met research & development. “Ik heb dat gedaan voor textiel, bio ethanol, maar vooral voor home & personal care. Het werk blijft enorm interessant. Vroeger hadden we ook veel goede ideeën, maar nog niet de technologie om ze uit te voeren. Die hebben we nu wel.”

Energie besparen
Als voorbeeld van waar hij mee bezig is, noemt hij enzymen die het mogelijk maken op steeds lagere temperaturen te wassen. “De standaard is nu 30 graden. Dat was vroeger veel hoger. Zo helpen we mee energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Hetzelfde bij vaatwasmachines. Daar is de temperatuur binnen 15 jaar van 65, via 55 en 50 naar 45 graden gegaan. Mensen realiseren zich niet dat er zo veel technologie komt kijken bij zo’n klein afwastabletje en dat we er zo’n een groot effect mee kunnen bereiken. We werken aan deze ontwikkelingen, maar grote producenten van apparatuur en detergenten doen dat ook.”

Via OR in Pensioencomité
Frits is op een bijzondere manier lid van het Pensioencomité geworden. “Ik had me aangemeld als lid van de ondernemingsraad (OR). Mijn eerste OR-vergadering kon ik niet bijwonen omdat ik op dat moment in de VS was. Er moest in de vergadering iemand worden gekozen die binnen de OR het pensioendossier ging doen. Unaniem vond men dat ik dat maar moest doen omdat ik immers het dichtst bij de pensioenleeftijd was. Overigens had ik toch wel mijn vinger opgestoken, want ik vind pensioen een heel belangrijk onderwerp. Als je jong bent, boeit het je nog niet, maar naarmate je ouder wordt, zie je het belang er van in.”

Pensioen altijd op de agenda
Frits heeft zich via zelfstudie goed ingelezen in het onderwerp pensioen en hij is dankbaar dat hij samen met zijn collega Marco Blaauw kan optrekken. Marco is OR-lid bij DuPont Dordrecht en lid van het Pensioencomité van de sectie DuPont Nederland.  “Van de samenwerking steek ik veel op. Ik refereer graag aan een quote van de Dalai Lama: Je kunt vertellen wat je weet, maar als je luistert, kun je iets nieuws leren. De pensioencomités van Genencor Nederland en DuPont Nederland vergaderen samen. Daarnaast hebben we geregeld overleg binnen de OR en ook als OR met de werkgever. Altijd staat pensioen als onderwerp op de agenda. Dat illustreert het belang dat iedereen er aan hecht.”

Alle mogelijkheden bekijken
Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met het pensioen van de Nederlandse medewerkers van Genencor die overgaan naar IFF. Dat is voor Frits en zijn collega’s binnen het pensioencomité het belangrijkste aandachtspunt voor de toekomst. “We hebben bij Genencor een heel goede pensioenregeling. Dat willen we natuurlijk zo houden. Momenteel hebben we een mooi fonds, maar het is wel klein. Daardoor zijn de kosten vrij hoog. Als er een mogelijkheid is tot kostenbesparing, kan dat aantrekkelijk zijn. We zullen alle mogelijkheden moeten bekijken en als OR ons oordeel daarover moeten geven. Het plan is dat de fusie in het eerste kwartaal van 2021 gestalte krijgt. Voor die tijd zal het pensioen ook onderwerp van gesprek zijn.”

Uitdagende agenda
Met de verwachte veranderingen in relatie tot IFF en de onzekere economische ontwikkeling als gevolg van de coronacrisis hebben Frits en zijn collega’s in het Pensioencomité in ieder geval een agenda vol uitdagingen. Hij treedt ze met vertrouwen tegemoet.

Frits Goedegebuur: “Als je luistert, kun je iets nieuws leren.”

Afdrukken