Dankzij de hoge dekkingsgraden krijgen de slapers, pensioengerechtigden en ex-partners van de Nederlandse secties in 2018 niet alleen een volledige toeslag op basis van de toeslagambitie in 2017, maar ook nog een inhaalindexatie voor het jaar ervoor. Daarmee heeft het DEPF de ambitie voor deze groepen deelnemers volledig waargemaakt.

De toeslagverlening voor de niet-actieve deelnemers in de Nederlandse secties is voorwaardelijk en afgeleid van de prijsindex die het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks in oktober publiceert. Binnen de sectie DuPont Nederland is de toeslagambitie 75% van de prijsindex. Binnen de sectie Genencor Nederland is de ambitie 100% van de prijsindex.

Per oktober 2017 was de hoogte van CBS-prijsindex voor alle huishoudens 1,33%. Het jaar ervoor was dit 0,42%, maar toen kon het bestuur niet de volledige toeslag toekennen omdat de financiële positie van de secties per 1 januari 2017 dit niet toeliet. Door de goede beleggingsresultaten en een lichte rentestijging was de financiële positie per eind december 2017 sterk verbeterd. Hierdoor kon dus per 1 januari 2018 een volledige toeslag worden toegekend en kon het gemiste deel van de toeslag over het vorige jaar worden ingehaald.

Op basis van de toeslagambitie (75% van de CBS-index) krijgen de niet-actieve deelnemers van DuPont Nederland per 1 januari 2018 1% + 0,19% = 1,19% aan toeslag.

Op basis van de toeslagambitie (100% van CBS-index) krijgen de niet-actieve deelnemers van Genencor Nederland per 1 januari 2018 1,33% + 0,16% = 1,49% aan toeslag.

Afdrukken