Net als vorig jaar hebben we ook nu weer veel gestelde vragen over onze Belgische en Nederlandse pensioenregelingen verzameld. We vroegen de experts van de helpdesks van RiskCo in Nederland (Jolanda de Bok) en Aon in België (Johan van Loock) naar de antwoorden daarop.

Nederland

 1. Welke keuzes kan ik maken als ik met pensioen ga?
  Er zijn nogal wat keuzemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld variatie in de hoogte van het pensioen of het pensioen alvast gedeeltelijk laten ingaan terwijl je nog (gedeeltelijk) doorwerkt. Als een deelnemer daar niet een duidelijk beeld bij heeft, raden we hem aan zich in te schrijven voor een persoonlijk pensioengesprek met Jolanda de Bok. Zij kan dan alle mogelijkheden toelichten. Snelle, gerichte vragen kunnen uiteraard ook aan de telefoon beantwoord worden.
 2. Kan partnerpensioen worden ingeruild voor extra ouderdomspensioen?
  Bij DuPont Nederland bouw je partnerpensioen op en dat kun je geheel of deels uitruilen als je met pensioen gaat. Je partner moet er wel toestemming voor verlenen. Bij Genencor Nederland is het anders omdat je partnerpensioen daar is geregeld via een verzekering. Die geldt alleen zolang je bij Genencor in dienst bent. Ga je uit dienst of ga je met pensioen, dan wordt automatisch een deel van het ouderdomspensioen afgesplitst voor een partnerpensioen voor je partner. Als je dat niet wilt, moet je dat, met toestemming van je partner, specifiek bij onze administrateur RiskCo aangegeven.
 3. Ik ga scheiden, moet ik dat doorgeven aan het pensioenfonds?
  Ja, dat moet je binnen twee jaar doen. Je kunt dan verevening van het pensioen aanvragen, waarbij het pensioen wordt verdeeld en de ex-partner een eigen pensioenaanspraak krijgt. Dat vraag je aan via een formulier, dat je kunt downloaden via onze website (bij ‘Downloads’). RiskCo kan deelnemers eventueel helpen om dat formulier in te vullen. Als je gaat scheiden, ontvang je van RiskCo een brief met informatie over het aanvragen van verevening.
 4. Hoe moet ik waardeoverdracht aanvragen?
  Als je uit dienst gaat, ontvang je van RiskCo een brief met relevante informatie. Je kunt waardeoverdracht aanvragen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Die neemt dan contact met RiskCo op en vervolgens krijg je van je nieuwe uitvoerder een voorstel dat je wel of niet kunt aanvaarden. Het DEPF en RiskCo kunnen geen advies geven of waardeoverdracht in jouw geval zinvol is of niet. Eventueel kun je advies vragen aan een onafhankelijke pensioenadviseur.
 5. Hoe kan ik een persoonlijk pensioengesprek aanvragen?
  Daarvoor kun je je aanmelden via de website of telefonisch contact zoeken met de helpdesk. In dat laatste geval proberen we meestal meteen een afspraak in te plannen.

België

 1. Hoe wordt mijn pensioenkapitaal belast?
  Op je pensioenkapitaal zijn sociale en fiscale afhoudingen van toepassing.
  Op je aanvullend pensioen wordt een bijdrage van 3,55% ingehouden voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en 0%-2% solidariteitsbijdrage afhankelijk van de hoogte van het kapitaal.
  De afzonderlijke aanslagvoeten in de personenbelasting (inclusief forfait voor de gemeentebelasting) op de tweede pijler kapitalen zijn:
  – Op het gedeelte opgebouwd door persoonlijke reserves gestort na 1993: 10,09%
  – Op het gedeelte opgebouwd door werkgeversbijdragen: tussen 10,09 en 20,19% afhankelijk wanneer je de uitkering opneemt. Hoe eerder je de uitkering opneemt, hoe hoger het percentage.
 2. Hoe wordt mijn pensioenvoordeel berekend?
  Het pensioenplan is een ‘defined benefit’ plan. Dit wil zeggen dat we op basis van een bepaalde formule een kapitaal berekenen op de ‘normale’ pensioenleeftijd van 65 jaar. In deze formule wordt rekening gehouden met een aantal variabelen. De formule wordt uitgelegd in de toelichting op de pensioenregeling van de sectie DuPont België van onze website. Daar vind je ook een rekenvoorbeeld.
 3. Wat is de impact van een deeltijdse tewerkstelling op mijn voordelen?
  Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het aantal jaren van deelname aan het pensioenplan bepaald door de effectief gewerkte perioden. Veronderstel dat een aangeslotene gedurende 6 jaren voltijds heeft gewerkt en gedurende 10 jaren 50%. Dan worden alle pensioenberekeningen gebaseerd op een deelname van 6 volle en 10 halve jaren. Dit is samen 11 volle jaren. Over die periode wordt het pensioenkapitaal berekend op een voltijds salaris.
 4. Wat gebeurt er indien ik arbeidsongeschikt word?
  Indien je door ziekte of ongeval minstens 25% economisch arbeidsongeschikt wordt, dan heb je na afloop van de wachttijd van 180 dagen recht op een maandelijkse invaliditeitsrente. Deze rente wordt vastgesteld volgens een formule die wordt uitgelegd in de toelichting op de pensioenregeling van de sectie DuPont België van onze website. Bij partiële arbeidsongeschiktheid of deeltijdse tewerkstelling wordt de invaliditeitsrente proportioneel verminderd.
  De uitkering van het DEPF is een aanvulling op de uitkering die je ontvangt van de mutualiteit. Deze bedraagt 60% tot 70% van het (begrensd) salaris en wordt uitgekeerd vanaf de 2de maand arbeidsongeschiktheid. De eerste maand ontvang je je volledige salaris.
 5. Kan ik mijn pensioenvoordeel transfereren naar mijn persoonlijke levensverzekering?
  Dit is niet mogelijk. Je pensioenplan behoort tot de tweede pijler van de aanvullende pensioenen en je persoonlijk pensioensparen of lange-termijn sparen behoren tot de derde pijler van de aanvullende pensioenen. De taxatie tussen de tweede en derde pijler is verschillend.

Eerste serie vragen en antwoorden
Wil je nog eens de vragen en antwoorden bekijken, die we vorig jaar in de nieuwsbrief hebben behandeld, klik dan hier.

Afdrukken