Uit dienst

Gewezen deelnemers

Als u op 1 januari 2015 werkzaam was bij één van de aangesloten DuPont-entiteiten, maar inmiddels niet meer en u heeft er niet voor gekozen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen naar uw nieuwe werkgever, dan bent u een gewezen deelnemer van het DEPF. Een gewezen deelnemer wordt ook wel slaper genoemd. Uw opgebouwde pensioenaanspraken ‘slapen’ als het ware tot het moment dat u met pensioen gaat en uw pensioen tot uitkering komt.

Waardeoverdracht

Als u Delrin verlaat en ergens anders gaat werken, dan bestaat de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen mee te nemen naar uw nieuwe werkgever of niet. Dit heet waardeoverdracht. Maakt u hiervan geen gebruik, dan wordt u een gewezen deelnemer en blijven uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het DEPF staan tot het moment dat u met pensioen gaat. Let op: Als u uw pensioen wilt overdragen moet u dat, na uw indiensttreding, aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Waardeoverdracht is een complexe materie. Het is raadzaam om hierbij een advies in te winnen van een onafhankelijke pensioendeskundige.

Voorwaardelijke indexatie

Elk jaar proberen we uw pensioen te verhogen zodat dit zoveel mogelijk meestijgt met 75% van de stijging van de consumentenprijzen. Dit kan alleen als de financiële positie van uw sectie in het DEPF dit toelaat. De richtlijnen daarvoor vindt u in het pensioenreglement.

Overzicht van uw pensioen en de pensioenregeling

Wilt u nog eens bekijken hoe de pensioenregeling van de sectie Delrin Netherlands B.V. eruit ziet, dan kunt u informatie vinden in het Pensioen 1-2-3 op de pagina van uw sectie. Het Pensioen 1-2-3 geeft u in drie lagen informatie over de inhoud van de pensioenregeling.

Als slaper ontvangt u van het DEPF één maal per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin informeren wij u over het pensioen dat u bij het DEPF heeft opgebouwd. Voor een totaaloverzicht van uw pensioensituatie kijkt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioengerechtigden

Als u met pensioen bent, krijgt u elke maand uw pensioenuitkering van het DEPF. Als u ook bij andere werkgevers hebt gewerkt en destijds uw daar opgebouwde pensioen niet hebt laten overdragen, krijgt u ook van hen een pensioenuitkering. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u daarnaast een maandelijkse AOW-uitkering van de overheid. Onze administrateur DION Pensioen Services zorgt voor de betaling van uw Delrin-pensioen. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling van uw AOW-uitkering. Mocht u privé situatie wijzigingen dan horen wij dat graag.

Uitbetaaldata 2024

23 januari, 23 februari, 22 maart, 23 april, 23 mei, 21 juni, 23 juli, 23 augustus, 23 september, 23 oktober, 22 november, 20 december.

Elk jaar ontvangt u van het DEPF een jaaroverzicht van het aan u uitbetaalde pensioen, een bericht over de eventuele verhoging van uw pensioen en over wijzigingen in het bruto- en nettopensioen. Verder kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het DEPF. Via het menu aan de rechterkant van de homepage kunt u in de toekomst veel van deze communicatie-uitingen downloaden.

Ex-partners

Mogelijk heeft u zelf niet bij Delrin gewerkt maar heeft u pensioenaanspraken bij het DEPF verkregen na een (echt)scheiding of het beëindigen van een (geregistreerd). Van het DEPF ontvangt u één maal per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin informeren wij u over het pensioen dat u bij het DEPF heeft opgebouwd. Voor een totaaloverzicht van uw pensioensituatie kijkt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?

Vragen over uw pensioen kunt u stellen aan onze administrateur DION Pensioen Services. Daar kunt u ook terecht als u wijzigingen in uw persoonlijke situatie wilt doorgeven, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of een ander bankrekeningnummer wilt doorgeven. U vindt de contactgegevens bovenaan het menu aan de rechterzijde van deze pagina.