Hoe werkt pensioenopbouw in Nederland?

Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt met werken. Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie pijlers.

  • De eerste pijler wordt gevormd door de AOW. Dat is het staatspensioen uit hoofde van de Algemene Ouderdomswet voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt.
  • Daar bovenop krijgt u pensioen van Delrin en het pensioen dat u eventueel bij andere werkgevers hebt opgebouwd. Deze pensioenen vormen samen de tweede pijler.
  • De derde pijler is wat u daarnaast eventueel zelf nog spaart voor uw pensioen, bijvoorbeeld via een verzekering of banksparen.

Zolang u pensioen opbouwt, ontvangt u elk jaar een pensioenoverzicht van het DEPF. Na uitdiensttreding krijgt u eenmaal per jaar een overzicht toegestuurd. U kunt ook kijken op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl van het Nationale Pensioenregister. Hier vindt u een overzicht van het pensioen dat u bij al uw werkgevers in Nederland hebt opgebouwd plus de AOW. De informatie in het Pensioenregister wordt per kwartaal geactualiseerd en is daarom niet altijd actueel. Wij raden u aan om er goed op te letten tot welke datum de gegevens bijgewerkt zijn.