Pensioenregeling Delrin Nederland

Documenten

Hier vindt u documenten die meer informatie geven over de onderwerpen in laag 1 en 2 van het Pensioen 1-2-3.

Pensioenreglement
In het pensioenreglement is de inhoud van de pensioenregeling beschreven. Het is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun pensioenaanspraken en pensioen-uitkeringen ontlenen. Het pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers en de uitkeringsgerechtigden.

Statuten
Het doel van het pensioenfonds is in de statuten omschreven, evenals de bestemming van de middelen, het beheer van het pensioenfonds en vele andere onderwerpen.

Beheersovereenkomst
In de beheersovereenkomst tussen de aangesloten werkgevers en het DEPF zijn onder andere afspraken gemaakt over de premiebetaling.

Jaarverslag
Het jaarverslag bevat onder andere de jaarrekening van het DEPF en informatie over uitvoeringskosten in afgelopen verslagjaren. Op de homepage vindt u bij downloads de jaarverslagen.

Op de homepage van deze website vindt u links naar meer documenten die u kunt downloaden.