Uw pensioen2023-05-09T13:24:59+02:00

Uw pensioen

U neemt deel aan de gesloten middelloonregeling van de sectie DuPont Nederland als u vóór 1 juli 2013 in dienst bent getreden bij DuPont de Nemours (Nederland) B.V., Solae Overseas B.V. of DuPont Filaments Europe B.V.

Op deze pagina lichten wij de belangrijkste elementen van uw pensioenregeling toe. Ook leest u hier waar u terecht kunt met vragen over uw pensioenregeling en hoe u wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeeft aan het DEPF. Tenslotte stellen wij het pensioencomité van de sectie DuPont Nederland aan u voor. Het pensioencomité ziet toe op de uitvoering van de pensioenregeling en onderhoudt contact met de Raad van Bestuur van het DEPF.

Bent u op of na 1 juli 2013 in dienst getreden bij DuPont de Nemours (Nederland) B.V., Solae Overseas B.V. of DuPont Filaments Europe B.V.? Dan bouwt u geen pensioen op bij het DEPF. U neemt deel aan de beschikbare premieregeling die wordt uitgevoerd door Centraal Beheer PPI.

Was u vóór 1 juli 2013 in dienst bij Solae Overseas B.V. of DuPont Filaments Europe B.V.? Dan bouwt u geen pensioen meer op bij DEPF. De informatie over de opbouw in de pensioenregeling is niet van toepassing voor u. Wilt u meer weten over het pensioen dat u bij DEPF heeft opgebouwd, kijk dan bij ‘Uit dienst’.

Uw pensioenregeling wordt kort en bondig uitgelegd in het Pensioen 1-2-3.

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Laag 1 vat de pensioenregeling kort samen. Wilt u meer weten over een specifiek onderwerp, dan klikt u door naar laag 2. In laag 3 tenslotte vindt u onderliggende documenten, zoals het pensioenreglement. Lees meer

Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de indexatie of de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van elke sectie. Lees meer

Uit dienst

Als u op 1 januari 2015 werkzaam was bij één van de ondernemingen aangesloten bij de sectie DuPont Nederland van het DEPF maar inmiddels uit dienst bent, dan zijn voor u als slaper of pensioengerechtigde zeer waarschijnlijk pensioenaanspraken of -rechten bij het DEPF verzekerd. U kunt ook aanspraken of -rechten bij het DEPF hebben als uw (ex-)partner op 1 januari 2015 bij één van de aangesloten DuPont ondernemingen werkzaam was. Lees meer

Medezeggenschap

De medezeggenschap rond pensioen is in Nederland traditioneel geborgd via de vakbonden en de ondernemingsraden. Dat is ook het geval bij de pensioen-regelingen van DuPont in Nederland.

Het contact tussen het DEPF en de deelnemers van de sectie DuPont Nederland verloopt via het DuPont Nederlands Pensioencomité. Lees meer

Pensioenopbouw in Nederland

Het pensioen dat u opbouwt in de pensioenregeling van de sectie DuPont Nederland is een aanvulling op de AOW die u krijgt van de overheid. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt met werken. Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie pijlers. Lees meer

Veel gestelde vragen

Hoe geef ik me op voor een on site gesprek?2021-03-31T15:24:13+02:00

Voor een on site gesprek geeft u zich op via het formulier op de contactpagina van uw sectie.

Hoe kan ik wijzigingen in mijn privésituatie doorgeven?2023-05-09T13:42:23+02:00

U geeft wijzigingen in uw privésituatie door aan DION Pensioen Services. Dit kunt u doen via depf@dion.nl of door telefonisch contact op te nemen via  +31 (0)523 208 267 .

Wanneer kan ik met pensioen?2017-04-20T09:55:59+02:00

De standaard pensioenleeftijd is 67 jaar. U kunt er voor kiezen om eerder of juist later met pensioen te gaan. Binnen de regeling is het mogelijk om te stoppen vanaf 55 jaar. Doorwerken kan, in overleg met de werkgever, tot vijf jaar na de ingangsdatum van de AOW.

Hoe hoog is mijn ouderdomspensioen?2017-04-21T09:30:34+02:00

De hoogte van uw ouderdomspensioen is de optelsom van het pensioen dat u bij al uw werkgevers heeft opgebouwd. Dit totaal en uw verwachtte pensioenbedrag op uw pensioendatum vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Externe websites

Ga naar de bovenkant