In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen over het pensioenakkoord en dat hierdoor ook jouw pensioen bij Dupont Nederland verandert. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en geven we je graag een update.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt op dit moment aan het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, op basis van de afspraken die de overheid, werkgevers en werknemers maakten in het pensioenakkoord. Het wetsvoorstel geeft aan hoe pensioencontracten er uit zien, wie waarvoor verantwoordelijk is en wat uitzonderingen zijn. Ook is er extra aandacht voor het partnerpensioen en pensioen voor ZZP’ers.

Planning een jaar later

Tussen december van vorig jaar en februari van dit jaar konden burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties het wetsvoorstel inzien en hun reactie geven. Op dit moment verwerkt SZW alle 800 ontvangen reacties. De planning was dat de nieuwe wet vanaf 1 januari 2022 in zou gaan, maar die verwachting is inmiddels door demissionair minister Koolmees getemperd. Hij verwacht nu dat de wet uiterlijk 1 januari 2023 ingaat, een jaar later dan beoogd. Het ministerie neemt zo meer tijd om onder andere alle ingezonden reacties te verwerken. De daaropvolgende termijnen schuiven ook een jaar op. Dit betekent dat werkgevers en werknemers uiterlijk op 1 januari 2025 de nieuwe afspraken over pensioen klaar moeten hebben. De pensioenuitvoerders krijgen daarna tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregeling in te voeren, al hoopt minister Koolmees dat door de gezamenlijke inspanningen van werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders het nieuwe pensioenstelsel toch al in 2026 in kan gaan.

We houden je op de hoogte

Ook voor ons geldt dat de pensioenregeling zoals die nu is, op basis van deze wetgeving zal verdwijnen. In de vorige nieuwsbrief kon je daar ook over lezen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en we houden je op de hoogte via de nieuwsbrief.

Afdrukken