Op 1 september zijn Dow en DuPont officieel gefuseerd onder de naam DowDuPont, met drie divisies – Agriculture, Materials Science and Specialty Products. Het is de bedoeling dat het gecombineerde bedrijf straks gesplitst wordt in drie nieuwe, beursgenoteerde ondernemingen.

Voor de meeste werknemers zal het tot het moment van de splitsing in de zelfstandige ondernemingen “business as usual” zijn. Het management heeft aangegeven dat dat ook voor de arbeidsvoorwaarden geldt. Er is geen intentie om de verschillende regelingen en processen die bestaan binnen Dow en DuPont in de periode tot de splitsing te harmoniseren. Tijdlijnen voor eventuele toekomstige wijzigingen in het beleid of regelingen worden gecommuniceerd naarmate informatie beschikbaar komt. In veel gevallen is daarvoor ook overleg met vakorganisaties of ondernemingsraden noodzakelijk.

De verwachting is dat de drie nieuwe ondernemingen in 2019 zelfstandig kunnen zijn. Tot die tijd zal het DEPF de pensioenregelingen waarvoor zij de uitvoering op zich heeft genomen blijven uitvoeren. Welke rol het DEPF zal spelen in de pensioenuitvoering voor één of meer van de nieuwe bedrijven zal in de komende periode duidelijk worden. Via de website en de nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Afdrukken