December is een feestmaand en ook een beetje een maand van reflectie. Van terugkijken op het jaar dat bijna achter ons ligt en vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

Voor het DEPF is 2018 een belangrijk jaar geweest waarin veel is gebeurd. Bij de Nederlandse secties hebben de werkgevers en de vakbonden een akkoord bereikt over aanpassingen in de pensioenregelingen. Wijzing van de fiscale wetgeving vormde de aanleiding. De sociale partners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de regelingen meer te harmoniseren. Een belangrijke verandering is dat de medewerkers van de sectie DuPont Nederland voortaan pensioen opbouwen in een middelloonregeling in plaats van een eindloonregeling.

Zowel in België als in Nederland werd in 2018 op nationaal niveau over pensioenen gesproken, met wisselend succes. Oudere werkloze werknemers in België hebben straks onder voorwaarden de keus om vervroegd met pensioen te gaan. In Nederland lukt het nog steeds niet om het eens te worden over een Pensioenakkoord.

Financieel kon het DEPF een jaarverslag over 2017 presenteren met fraaie cijfers. De niet-actieve deelnemers van de Nederlandse secties kregen niet alleen een volledige toeslag per begin 2018, maar ook een inhaalindexatie van eerder gemiste toeslagen.
Intussen is duidelijk dat 2018 economisch gezien een minder jaar is dan 2017. De koersen op de financiële markten zijn flink teruggelopen. Dat merken wij uiteraard ook in onze beleggingsrendementen. Daarbij blijft de rente nog steeds op een zeer laag niveau. Niettemin staat het DEPF er nog steeds behoorlijk goed voor en gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar in.

In 2019 zullen we ongetwijfeld meer merken van de splitsing van DowDuPont in drie separate, beursgenoteerde bedrijven. In het kader daarvan hebben vorige maand vijf nieuwe bedrijven (drie in Nederland en twee in België) zich aangesloten bij het DEPF.

Wij zijn er klaar voor om jullie in 2019 weer zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar eerst komen de feestdagen eraan. Mede namens mijn collega’s in het bestuur van DEPF wens ik jullie en jullie dierbaren prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Erik van Diepen
Voorzitter DEPF

Afdrukken