Op je jaarlijkse pensioenoverzicht of pensioenfiche en op de websites mijnpensioenoverzicht.nl (Nederland) en mypension.be (België) kun je zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Ook zie je hoeveel je later naar verwachting gaat krijgen als je met pensioen gaat. In Nederland wordt het te bereiken pensioen voortaan in drie scenario’s getoond: een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.

Het uiteindelijke pensioen kan immers mee- of tegenvallen. Als er een reeks van jaren is met tegenvallende beleggingsopbrengsten en zeer lage rente en dus geen of weinig toeslagverlening, kan het pensioen lager uitvallen dan verwacht. Aan de andere kant kan er bij jarenlange gunstige omstandigheden en volledige toeslagverlening ook een beter pensioen uitkomen dan verwacht.

2.000 economische scenario’s
Een van de elementen van de nieuwe Europese richtlijn IORP II is dat deelnemers aan pensioenregelingen in Europa een goed inzicht dienen te hebben in de koopkracht van hun pensioen. De Nederlandse pensioensector heeft daarom een Uniforme Rekenmethodiek ontwikkeld om drie scenario’s voor alle soorten pensioenregelingen te berekenen. De berekeningen worden gebaseerd op wel 2.000 verschillende economische scenario’s. Voor het verwachte scenario wordt gekeken naar het gemiddelde van alle uitkomsten. Voor het pessimistische scenario gelden de 5% slechtste resultaten en voor het optimistische scenario de 5% beste resultaten.

In 2020 op het UPO
Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl  zijn de drie scenario’s inmiddels te zien. In het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) dat de deelnemers van de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland in 2020 gaan ontvangen, staan de scenario’s ook vermeld. De drie bedragen worden gecommuniceerd via een illustratie, de navigatiemetafoor (zie afbeelding). De bedragen in deze afbeelding zijn puur genomen als voorbeeld om de werking van de navigatiemetafoor te illustreren. De voor jou geldende bedragen zijn gebaseerd op jouw daadwerkelijke pensioensituatie.

Afdrukken