Wat moet je doen als je pensioen in zicht komt?  Moet je zelf in actie komen of krijg je bericht van het DEPF? En welke keuzes kun je maken als je met pensioen gaat? We stelden deze vragen voor onze Nederlandse pensioenregelingen aan Jolanda de Bok, senior pension specialist van onze administrateur RiskCo.

“Een half jaar voordat onze Nederlandse deelnemers hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken, krijgen zij van het DEPF een brief met informatie over hun pensioen”, zegt Jolanda. “Via een bijgesloten formulier kunnen zij aangeven welke keuzes zij eventueel willen maken. Na ontvangst van het formulier gaan wij uitrekenen hoe het pensioen er volgens de gemaakte keuzes uitziet. Daar krijgt de aanstaande gepensioneerde bericht van en als hij of zij dan nog iets wil veranderen, kan dat. Het is de bedoeling dat we vier maanden voor de pensioendatum weten welke keuzes de deelnemer definitief wil maken. Daar krijgt de deelnemer dan een bevestiging van en we geven ook een bruto/netto indicatie van de pensioenuitkering. Als je de AOW-leeftijd bereikt, betaal je minder belasting dan daarvoor.
Natuurlijk zijn er ook deelnemers die zelf veel eerder met ons contact opnemen omdat ze eerder met pensioen willen gaan. Dat kan telefonisch, per mail of in de pensioengesprekken die we op de werkvloer houden.”

Combinatie van cijfers en menselijk contact
Jolanda is een pensioenvrouw in hart en nieren. Ze volgde een studie tot makelaar maar kwam via Achmea in de pensioenadministratie terecht. Ze vond de combinatie van het werken met cijfers en het onderhouden van contacten met klanten, werkgevers en pensioenfonds­bestuurders zo leuk dat ze altijd in dit vak is gebleven. Ze bekwaamde zich verder en behaalde in 2005 het diploma actuarieel analist. Ze werkt sinds 2001 bij RiskCo en de voorgangers Philips Pensioenfonds, Hewitt en Aon. Haar huidige functie is senior pension specialist. “Ik ben medeverantwoordelijk voor de administratie voor twee pensioenfondsen, waaronder voor de twee Nederlandse secties van het DEPF. Naast de pensioenadministratie houd ik me ook bezig met verslaglegging en projecten.”

Veel aandacht aan pensioencommunicatie
Jolanda vindt dat de deelnemers in de Nederlandse secties van het DEPF over het algemeen goed op de hoogte zijn van hun pensioen. Voor een deel komt dat wellicht doordat veel deelnemers al de 50 gepasseerd zijn en dus per definitie wat meer interesse tonen in het pensioen dan jongeren. “Maar”, zegt Jolanda, “ik denk dat het vooral te maken heeft met de ruime aandacht die het DEPF vanaf de start heeft besteed aan de pensioencommunicatie. Daardoor krijgen we niet zo veel inhoudelijke vragen over het pensioen. Het is meer dat men wil weten wat de concrete financiële gevolgen zijn van de verschillende keuzemogelijkheden. Mijn collega Linda Visser (klik hier voor het interview dat we eerder met haar hadden) doet meestal de pensioengesprekken op locatie en ik doe vervolgens het rekenwerk dat daaruit voortvloeit.”

Diverse keuzemogelijkheden
De Nederlandse pensioenregelingen van het DEPF kennen diverse keuzemogelijkheden. Dit zijn vervroeging of uitstel van het pensioen, deeltijdpensioen, hoog/laag en laag/hoog constructies, AOW-compensatie en uitruil van ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Klik hier voor meer informatie over deze keuzes.  “Alle keuzemogelijkheden komen in de praktijk geregeld voor”, zegt Jolanda. “Pensioenvervroeging is populair en ook maken verschillende deelnemers gebruik van de mogelijkheid om iets eerder met pensioen te gaan en dan een stukje van hun pensioen in te zetten als AOW-compensatie tot het moment dat ze de AOW-leeftijd bereiken en AOW gaan ontvangen. Het is ook mogelijk om in overleg met de werkgever te kiezen voor deeltijdpensioen of voor uitstel van het pensioen.”

Laat je bijtijds informeren
Heeft Jolanda nog tips voor de deelnemers? “Bekijk je jaarlijkse pensioenoverzichten goed of kijk op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl  zodat je weet wat je kunt verwachten. En als je overweegt eerder met pensioen te gaan, laat je dan bijtijds goed informeren. Schroom niet en bel ons als je vragen hebt. We staan voor je klaar en helpen je graag.”

Inschrijven voor een persoonlijk pensioengesprek

Wil je meer weten over hoe de pensioenregeling van het DEPF in elkaar steekt of heb je vragen over jouw pensioen en de keuzes die je kunt maken? Schrijf je dan in voor een persoonlijk pensioengesprek. Op de locatie Dordrecht worden in 2019 op verschillende dagen weer pensioenspreekuren gehouden. Klik hier om te zien op welke dagen je daarvoor terecht kunt. Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op die webpagina dat je online kunt invullen.

Contactgegevens voor vragen over je pensioen

Jolanda en haar collega’s staan graag voor je klaar om vragen over je pensioen te beantwoorden. De contactgegevens zijn:

E-mailadres: pension.depf@riskcoadministrations.com.
Telefoonnummer +31 (0)88 – 980 04 12, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Postadres:
DuPont European Pension Fund
p/a RiskCo Administrations B.V.
Postbus 7007
5605 JA  EINDHOVEN

Met pensioen gaan in België

Belgische deelnemers van het DEPF bouwen in hun regeling  een pensioenkapitaal op dat dient ter aanvulling van het wettelijke pensioen.

De Belgische regels over wanneer je met pensioen kunt gaan, zijn anders dan de regels in Nederland. Dit geldt ook voor de inhoud van de pensioenregeling en de keuzemogelijkheden die daarin worden geboden. Veel informatie vind je op de website van het DEPF in de sectie DuPont België. Voor alle details kun je het pensioenreglement raadplegen.

Afdrukken