Per 1 november 2018 sloten drie nieuwe Nederlandse en twee Belgische ondernemingen zich aan bij het DEPF in het kader van de fusie tussen Dow en DuPont en de splitsing in drie zelfstandige, beursgenoteerde bedrijven. Nu het splitsingsproces is afgerond, hebben verschillende bedrijven het DEPF ook weer verlaten. Ze maken vanaf 1 april jl. deel uit van Dow of vanaf 1 juni jl. van Corteva. De werknemers nemen vanaf de datum van overgang deel aan andere pensioenregelingen.

De overige Nederlandse en Belgische aangesloten DuPont ondernemingen blijven binnen het DEPF. Daarmee is samenstelling van het fonds duidelijk en stabiel. De Raad van Bestuur richt zich op verdere groei in de toekomst en streeft ernaar DuPont bedrijven in andere Europese landen te laten toetreden tot het DEPF.

Afdrukken