De pensioenregelingen van het DEPF voorzien in een ouderdomspensioen, een partnerpensioen en een wezenpensioen. Maar wat gebeurt er met je pensioen als je arbeidsongeschikt wordt? De regels daarvoor zijn behoorlijk verschillend voor de Belgische sectie en de Nederlandse secties van het DEPF. In dit artikel behandelen we het onderwerp pensioen en arbeidsongeschiktheid per land via enkele vragen en antwoorden.

België

Vraag: Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik als werknemer van DuPont voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt?

Antwoord: Als je als deelnemer van het DEPF door ziekte of ongeval in je privéleven minstens 25% economisch arbeidsongeschikt wordt, heb je na afloop van een wachttijd van 180 dagen recht op een maandelijkse invaliditeitsrente.
Die krijg je als aanvulling op de uitkering die je ontvangt van de mutualiteit (ziekenfonds). Deze uitkering bedraagt 60% van het salaris tot aan het Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ZIV) plafond tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. De volgende jaren daalt de tussenkomst naar 40% tot 65% van het geplafonneerde salaris, afhankelijk van je gezinssituatie. De uitkering van de mutualiteit krijg je vanaf de tweede maand van je arbeidsongeschiktheid. De eerste maand ontvang je je volledige salaris.

Vraag: Hoe hoog is de invaliditeitsrente van het DEPF?

Antwoord: Die is afhankelijk van je salaris. Op de website staat onder toelichting pensioenregeling een voorbeeld van hoe de invaliditeitsrente wordt berekend. Je krijgt die rente maandelijks uitgekeerd bovenop de uitkering van de mutualiteit. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent of een arbeidscontract met deeltijd hebt, wordt de invaliditeitsrente proportioneel verminderd.

Vraag: Wanneer eindigt de invaliditeitsrente?

De invaliditeitsrente stopt wanneer je weer minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt. De rente stopt ook wanneer je met pensioen gaat, wanneer het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) voor jou ingaat of wanneer je komt te overlijden.

Nederland

Vraag: Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik als werknemer van DuPont of Genencor voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt?

Antwoord: Als je arbeidsongeschikt wordt, betaalt je werkgever de eerste twee jaar je salaris door. Daarna kom je in aanmerking voor een uitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn twee soorten uitkeringen: WGA of IVA. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Dit is een uitkering die je krijgt als je mogelijk in de toekomst weer kunt gaan werken. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Dit is een uitkering die je krijgt als je nauwelijks kunt werken en de kans op herstel klein is. De hoogte van deze uitkeringen is maximaal 70 procent van je laatstverdiende inkomen tot de WIA-loongrens van € 55.927 per jaar (in 2019). Als je salaris hoger is dan deze WIA-loongrens, krijg je van het DEPF geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wel hebben de werkgevers DuPont en Genencor voor hun werknemers twee verzekeringen afgesloten. De eerste is de WGA-hiaat verzekering, die afhankelijk van je mate van arbeidsongeschiktheid je uitkering aanvult tot maximaal 70% van de WIA-loongrens. De tweede is de WIA-excedentregeling, die je uitkering aanvult vanaf de WIA-loongrens tot maximaal 70% van je salaris boven die grens. Je werkgever betaalt de volledige premie voor deze verzekeringen.

Je WIA-uitkering en de uitkering uit de genoemde verzekeringen stopt wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en je ouderdomspensioen ingaat. De uitkering stopt ook wanneer je komt te overlijden.

Vraag: Gaat mijn pensioenopbouw door als ik arbeidsongeschikt ben?

Antwoord: Ja, als je langdurig arbeidsongeschikt wordt terwijl je bij DuPont of Genencor in dienst bent, heb je recht op voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je zelf nog premie betaalt voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent. Vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% heb je recht op gedeeltelijke premievrije voortzetting van de pensioenopbouw volgens de zes klassen van de WIA. Als je meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, heb je recht op volledige premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. Als je arbeidsongeschiktheidspercentage verandert, verandert ook het premievrije deel van de opbouw van je pensioen. Het is belangrijk dat je het DEPF informeert als er veranderingen zijn in de mate van je arbeidsongeschiktheid.

Afdrukken