DEPF heeft de pensioenadministratie uitbesteed aan een externe partij. De taken van de externe pensioenadministrateur zijn onder meer het administreren van de opbouw van pensioenen, het verzorgen van de uitkeringen, het versturen van de jaarlijkse pensioenoverzichten en het beantwoorden van vragen van deelnemers. Op 1 januari 2023 heeft DION Pensioen Services de pensioenadministratie van de middelloonregeling overgenomen van RiskCo. Voor u als deelnemer verandert er niet veel. Wel veranderen de contactgegevens van DEPF. De nieuwe contactgegevens vindt u onder ‘Contact’.

Afdrukken