Toezicht

Het DEPF staat onder Belgisch toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De taak van FSMA is het houden van gedragstoezicht op de financiële markten en pensioenfondsen. Zo ziet FSMA erop toe dat partijen correct handelen en de juiste informatie verstrekken.

De FSMA houdt ook toezicht op de secties van Belgische pensioenfondsen die een buitenlandse pensioenregeling uitvoeren. De FSMA staat hiervoor in contact met de toezichthouders in het buitenland. Zo onderhoudt de FSMA contacten met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland, om te borgen dat Nederlandse pensioenregelingen die vanuit België worden uitgevoerd voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.