Medezeggenschap

Pensioencomité

Het contact tussen de Raad van Bestuur van het DEPF en de deelnemers van de Delrin pensioenregeling verlopen via het Delrin Nederlands Pensioencomité.  Het Pensioencomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever, de deelnemers en de gepensioneerden. Het Pensioencomité ziet toe op een goede uitvoering van de eigen pensioenregeling door het DEPF en coördineert de communicatie naar de deelnemers en gepensioneerden van de sectie. Daarnaast heeft het Pensioencomité een adviserende rol richting het bestuur van het DEPF.

Het Pensioencomité bestaat uit drie leden: één vertegenwoordiger van de werkgever en twee namens de deelnemers en gepensioneerden. De vertegenwoordiger van de werkgever wordt door de betrokken ondernemingen aangewezen. De vertegenwoordigers van de deelnemers en gepensioneerden worden aangewezen door de ondernemingsraad van Delrin Netherlands B.V.

Dit zijn de huidige vertegenwoordigers in het pensioencomité:

Edward

Hans Nikerk, vertegenwoordiger werkgevers

Edward Rijken, vertegenwoordiger deelnemers en gepensioneerden

Vacature

De leden van het pensioencomité moeten voldoende kennis en expertise hebben in financiële en verzekeringszaken om hun lidmaatschap aan het pensioencomité naar behoren te vervullen.

Vakbonden en ondernemingsraden

De medezeggenschap rond pensioen is in Nederland traditioneel geborgd via de vakbonden en de ondernemingsraden. Dat is ook het geval bij de pensioenregelingen van Delrin in Nederland.

De vakbonden zijn betrokken bij de inhoud van de pensioenregelingen en hun positie is vastgelegd in een Collectieve Pensioenovereenkomst (CPO). Deze overeenkomst is uniek in Nederland en bevat belangrijke afspraken over uw pensioen. De CPO is door vertegenwoordigers van het FNV enerzijds en DuPont de Nemours (Nederland) B.V., de rechtsvoorganger van Delrin Netherlands B.V., anderzijds ondertekend. Klik hier voor de ondertekende CPO voor DuPont Nederland. De afspraken die worden gemaakt over de premie, indexatie en de bijstort-verplichtingen zijn uitgewerkt in het pensioenreglement.

Ook de ondernemingsraad is betrokken bij de pensioenregeling. De positie van de ondernemingsraad is vastgelegd in een convenant dat door de werkgever en de ondernemingsraad is ondertekend. Klik hier voor het ondertekende convenant en addendum. Zo blijft de ondernemingsraad betrokken als de werkgever in de toekomst de pensioenregeling wil veranderen of bij het kiezen van een andere pensioenuitvoerder.