Financiële situatie

Dekkingsgraad

Voor het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over de indexatie of de hoogte van de pensioenpremie, gaat de Raad van Bestuur uit van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van de sectie en geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de toekomstige pensioenverplichtingen.

De dekkingsgraad van de Delrin pensioenregeling kwam per 31 december 2020 uit op 115%. Voor de Nederlandse sectie van DEPF wordt bij de waardering van de pensioenverplichtingen gekeken naar de rente die bij individuele waardeoverdrachten wordt toegepast.

Door negatieve beleggingsresultaten in verband met de Covid-19 pandemie daalde de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2020 tot onder de 100%. In het tweede en derde kwartaal trad herstel in door de positieve performance van de aandelenportefeuille, tot een dekkingsgraad van 110%. Dit herstel zette zich voort in het vierde kwartaal van 2020.

Ultimo Dekkingsgraad
2016 114%
2017 143%
2018 115%
2019 112%
2020 115%
2021 139%
2022 146%

Geactualiseerd op 1 december 2023

Rendement

Het jaarlijkse rendement op het belegd vermogen is een belangrijke indicator voor de prestaties van het DEPF. In onderstaande tabel treft u een historisch overzicht van de gerealiseerde bruto rendementen.

Periode Rendement (YTD)
2015 – 3,9%
2016 + 6,0%
2017 + 10,0%
2018 – 6,3%
2019 + 20,1%
2020 + 8,52%
2021 + 10,4%
2022 + 18,6%

Geactualiseerd op 1 december 2023