Op 25 mei 2018 wordt in gehele Europese Unie (EU) de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe wet regelt de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Omdat binnen de EU steeds meer digitale uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvindt, wordt de huidige wet- en regelgeving aangepast en de handhaving aangescherpt. Dit is volgens de EU noodzakelijk voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale economie verder te kunnen laten ontwikkelen.

De GDPR is een internationale wet. De GDPR versterkt de privacy-rechten van alle EU-burgers en daarmee ook van de deelnemers aan de pensioenregelingen van het DEPF. Alles is erop gericht dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens van de deelnemers en dat die alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bedoeld.

Het DEPF heeft er samen met zijn pensioenadministrateurs en andere dienstverleners voor gezorgd dat we tijdig aan de nieuwe wetgeving voldoen.

Afdrukken