Drie Nederlandse en twee Belgische bedrijven hebben zich per 1 november 2018 aangesloten bij het DuPont European Pension Fund. Deze nieuwe ondernemingen zijn ontstaan in het kader van de fusie van Dow en DuPont en de voorbereidingen op de splitsing van de organisatie in drie separate, beursgenoteerde ondernemingen.

De namen van de nieuwe Nederlandse ondernemingen zijn Solae Overseas B.V., Performance Materials Netherlands B.V. en Production Agriscience Netherlands B.V. Deze ondernemingen sluiten zich aan bij de sectie DuPont Nederland. De Belgische ondernemingen Performance Materials Belgium B.V.B.A. en Production Agriscience Belgium B.V.B.A volgen de regeling van de sectie DuPont België.

De nieuwe ondernemingen sluiten zich aan bij het fonds op basis van de bestaande beheersovereenkomst en het bestaande financieringsplan.
Voor zover van toepassing zijn adviestrajecten afgerond met de lokale ondernemingsraden alvorens bestaande DuPont-medewerkers in de nieuwe entiteiten zijn ondergebracht.

Pensioenopbouw borgen
Met de aansluiting wordt geborgd dat de medewerkers van de nieuwe ondernemingen per 1 november 2018 geen wijziging ondervinden in hun bestaande pensioenopbouw bij het DEPF. DuPont heeft hiertoe eerder een verzoek tot aansluiting bij het DEPF ingediend. De aansluiting is op 30 oktober jl. door de Algemene Vergadering van het DEPF bekrachtigd.

Toezichthouders hebben geen bezwaar
De uitbreiding van het aantal ondernemingen is eerder voorgelegd aan de Belgische en Nederlandse toezichthouders, FSMA en DNB. Beide toezichthouders hebben geen bezwaar gemaakt.

Afdrukken