De Nederlandse regering heeft besloten de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 te verhogen van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop je normaal gesproken volgens de pensioenregeling met pensioen gaat. Nederlandse werkgevers zullen samen met de betrokken vakbonden en/of ondernemingsraden moeten overleggen hoe zij met deze wettelijke maatregel omgaan.

Je herinnert je wellicht nog dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2015 is verhoogd van 65 naar 67 jaar. De statistieken tonen aan dat de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking nog steeds stijgt. Daarom gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. Door de stijgende trend van de levensverwachting heeft de overheid besloten de pensioenrichtleeftijd in principe te verhogen in 2018 naar 68 jaar. De maatregel is bedoeld om de pensioenen betaalbaar te houden.

Twee keuzes
Werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden hebben twee keuzes die passen binnen het nieuwe wettelijke kader. De ene optie is om de pensioenrichtleeftijd te verhogen naar 68 jaar. Dan kan het bedrag dat je jaarlijks aan pensioen opbouwt onveranderd blijven, maar het pensioen gaat wel een jaar later in. De tweede optie is om de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar te houden, maar dan kan er minder aan pensioen worden opgebouwd (door verlaging van het opbouwpercentage). De wijzigingen gelden uitsluitend voor het pensioen dat je vanaf 1 januari 2018 opbouwt. De wijzigingen gelden in principe niet voor het pensioen dat je in het verleden al hebt gespaard.

Eerder met pensioen gaan blijft mogelijk
Wat de beslissing ook wordt: uiteindelijk bepaal je voor het grootste deel zelf wanneer je met pensioen gaat. Je kunt met pensioen op de pensioenrichtleeftijd, maar ook op een eerder of later moment. Meer informatie vind je in het Pensioen 1-2-3 van jouw sectie.

Beslissing voor het eind van het jaar
Werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden  moeten voor het eind van het jaar besluiten hoe ze met de nieuwe wetgeving omgaan. Vervolgens zal het DEPF de pensioenregelingen overeenkomstig aanpassen. Zodra de besluitvorming gereed is, zullen wij dit melden op de website.

Afdrukken