Per 1 november 2023 is de naam van DEPF gewijzigd in Delrin European Pension Fund. Dit komt omdat alleen de werknemers van Delrin Netherlands B.V. nog pensioen opbouwen bij DEPF. Du Pont de Nemours Nederland B.V. en DuPont Filaments Europe B.V. zijn sinds 1 november 2023 niet meer verbonden aan DEPF.

Afdrukken