Jaap de Bruin, nieuw lid van het Pensioencomité

Sinds begin van dit jaar is Jaap de Bruin lid van het Pensioencomité. Met zijn komst is de vacature vervuld. De andere twee leden van het pensioencomité zijn Hans Nikerk (bestuurslid) en Marco de Blaauw (OR-voorzitter). Jaap heeft 40 jaar ervaring als Procesoperator bij Delrin Chemical en is daarnaast actief binnen de Ondernemingsraad (OR) en in de OR-werkgroep pensioen. Graag stellen wij hem aan je voor. 

Het onderwerp pensioen is nieuw voor Jaap: “Het is best een lastig onderwerp en dat vraagt extra tijd om me erin te verdiepen om extra kennis op te doen.” Het pensioencomité ziet toe op een goede uitvoering van de pensioenregeling bij het fonds en behartigt de belangen van deelnemers in het pensioenfonds. Het comité kijkt onder meer mee bij veranderingen en werkt daarin nauw samen met de OR en de vakbond. Jaap heeft zelf nog geen speciaal aandachtsgebied in het comité, maar hij verwacht wel dat het pensioenakkoord een belangrijk onderwerp zal zijn de komende tijd. Jaap licht toe: “We moeten ons goed voorbereiden op alle veranderingen die er aan komen met het pensioenakkoord. Daar zijn we vanuit de OR ook al mee bezig, door samen met het bestuur te kijken hoe we dat zo goed mogelijk voor de deelnemers kunnen inzetten.”

In je pensioen verdiepen

Jaap vervolgt: “Voor vragen over het pensioen kunnen deelnemers in de DuPont middelloonregeling ook bij ons terecht. In het algemeen verdiepen mensen er zich niet zo in totdat ze ouder worden. Want als je ouder wordt ben je toch nieuwsgierig naar hoe je pensioen eruit gaat zien.” Toch is het belangrijk dat juist ook jongere mensen zich in hun pensioen verdiepen, vindt hij: “Juist als je jong bent, maak je keuzes die je  pensioen later beïnvloeden. Als je er op tijd naar kijkt, dan heb je daar later profijt van.” Hij besluit met: “Het is fijn als mensen zich interesseren voor hun pensioen, want wij zijn bevoorrecht, wij hebben een heel goed pensioen. We willen eraan werken om dat zo goed mogelijk te behouden in het nieuwe pensioenstelsel.”

Na het afnemen van dit interview en vóór publicatie van dit nieuwsbericht heeft Jaap vanwege persoonlijke omstandigheden zijn werk tijdelijk neergelegd. Wij wensen hem sterkte en hopen hem op een later moment weer in goede gezondheid te ontmoeten tijdens het werk voor ons pensioenfonds.

Afdrukken