In de vergadering van juni 2023 heeft het bestuur van DEPF een besluit genomen over de indexatie per 1 januari 2023. Alle werknemers (actieve deelnemers) krijgen een toeslag van 3,4%. De pensioenen van de ex-werknemers en pensioengerechtigden (niet-actieve deelnemers) worden met 10,75% verhoogd. De dekkingsgraad is in 2022 flink gestegen. Dit komt onder meer door de stijging van de rentevoet voor de berekening van de overdrachtswaarden.

Onvoorwaardelijke indexatie voor actieve deelnemers

De pensioenen van de actieve deelnemers worden onvoorwaardelijke verhoogd. Dat wil zeggen dan de indexatie niet afhankelijk is van de hoogte van de dekkingsgraad. De pensioenen van de actieve deelnemers worden verhoogd met de stijging van de lonen zoals het CBS deze publiceert (de loonindex). Die index steeg met 3,4%. DEPF verhoogt de pensioenen van de actieve deelnemers daarom met 3,4%.

Voorwaardelijke indexatie voor niet-actieve deelnemers

De pensioenen van de niet-actieve deelnemers (ex-werknemers en pensioengerechtigden) wordt onder voorwaarden verhoogd. Dit betekent dat de pensioenen alleen verhoogd worden als de financiële positie van DEPF voldoende is. Het bestuur van DEPF kijkt hiervoor naar de dekkingsgraad op basis van de Nederlandse en Belgische regels. Eind 2022 was de dekkingsgraad hoog genoeg.

De hoogte van de indexatie is gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen in Nederland. Het bestuur kijkt hiervoor naar de cijfers die het CBS publiceert. In het reglement is opgenomen dat de indexatie gelijk is aan maximaal 75% van de stijging van de prijzen. De stijging van de prijzen was in 2022 14,33%. De ambitie is dus 75% van de stijging en is daarmee 10,75%. Aangezien de dekkingsgraad voldoende hoog is, worden de pensioenen van de niet-actieve deelnemers verhoogd met 10,75%.

Afdrukken