In de vergadering van mei 2022 heeft het bestuur van DEPF een besluit genomen over de indexatie per 1 januari 2022. Alle werknemers (actieve deelnemers) krijgen een toeslag van %. De pensioenen van de ex-werknemers en pensioengerechtigden (niet-actieve deelnemers) worden met 2,57% verhoogd. De dekkingsgraad is in 2021 flink gestegen. Dit komt onder meer door de stijging van de rentevoet voor de berekening van de overdrachtswaarden. Het bestuur heeft daarom besloten om ook een inhaalindexatie toe te kennen. In dit nieuwsbericht lees je meer informatie over de indexatie per 1 januari 2022

Onvoorwaardelijke indexatie voor actieve deelnemers

De pensioenen van de actieve deelnemers worden onvoorwaardelijke verhoogd. Dat wil zeggen dan de indexatie niet afhankelijk is van de hoogte van de dekkingsgraad. De pensioenen van de actieve deelnemers worden verhoogd met de stijging van de lonen zoals het CBS deze publiceert (de loonindex). Die index steeg met 1,9%. DEPF verhoogt de pensioenen van de actieve deelnemers daarom met 1,9%.

Voorwaardelijke indexatie voor niet-actieve deelnemers

De pensioenen van de niet-actieve deelnemers (ex-werknemers en pensioengerechtigden) van de Nederlandse secties wordt onder voorwaarden verhoogd. Dit betekent dat de pensioenen alleen verhoogd worden als de financiële positie van DEPF voldoende is. Het bestuur van DEPF kijkt hiervoor naar de dekkingsgraad op basis van de Nederlandse en Belgische regels. Is de dekkingsgraad hoger dan 110%, dan kan het bestuur besluiten om de pensioenen te verhogen. Eind 2021 was de dekkingsgraad 139% conform de Belgische en 125% conform de Nederlandse regels. Dit wil zeggen dat in beide gevallen de dekkingsgraad hoog genoeg is.

De hoogte van de indexatie is gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen in Nederland. Het bestuur kijkt hiervoor naar de cijfers die het CBS publiceert. In het reglement is opgenomen dat de indexatie gelijk is aan maximaal 75% van de stijging van de prijzen. De stijging van de prijzen was in 2021 3,42%. De ambitie is dus 75% van de stijging en is daarmee 2,57%. Aangezien de dekkingsgraad voldoende hoog is, worden de pensioenen van de niet-actieve deelnemers verhoogd met 2,57%.

Inhaalindexatie voor niet-actieve deelnemers
In de afgelopen jaren heeft het bestuur van DEPF niet in alle jaren de pensioenen volledig kunnen verhogen. Omdat de dekkingsgraad in 2021 sterk is gestegen, wil het bestuur van DEPF deze gemiste indexatie inhalen zover als mogelijk. De hoogte van de inhaalindexatie is afhankelijk van de indexatie die u heeft gemist. Hoeveel u heeft gemist is afhankelijk van het moment waarop u uit dienst en/of met pensioen bent gegaan.

Uit dienst of met pensioen Inhaalindexatie
Vóór 1 januari 2019 4,30%
In 2019 2,68%
In 2020 0,92%
In 2021 0,00%
In 2022 0,00%

Met de toekenning van deze inhaalindexatie is alle gemiste indexatie ingehaald. Met andere woorden, het beschikbaar saldo voor toekenning van inhaalindexatie laat toe om de opgebouwde pensioenen van alle niet-actieve deelnemers volledig te indexeren sinds de datum van uitdiensttreding.

Afdrukken