Binnen de pensioenregeling van het DEPF is er niet alleen iets voor jou geregeld, maar ook voor je eventuele gezin. Als je komt te overlijden, is er een partnerpensioen voor jouw partner en een wezenpensioen voor je minderjarige kinderen. Ontdek hoe het zit.

We vertellen je graag meer over de diverse regelingen. Het partnerpensioen is per sectie anders geregeld. Hoe het voor jou zit, lees je hieronder.

Over de partner
In Nederland is je partner degene met wie je bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je met je partner samenwoont op basis van een samenlevingscontract dat je bij een notaris hebt afgesloten, kwalificeert je partner ook als partner voor het pensioenreglement. Je moet in de laatste geval wel zelf je partner aanmelden bij het pensioenfonds. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap gebeurt dat automatisch via de Gemeentelijke Basis Administratie.
In België is je partner degene met wie je gehuwd bent of met wie je samenwoont op basis van een officieel attest van de burgerlijke stand. Je moet een kopie van dat attest overleggen aan het pensioenfonds.

Zo is het in Nederland geregeld
Bij DuPont Nederland bouw je van de premies die de werkgever en jij betalen elk jaar een stukje van het partnerpensioen op, naast je ouderdomspensioen.  Als je overlijdt terwijl je nog in dienst bent van DuPont, krijgt je partner 70% van het ouderdomspensioen dat je had kunnen opbouwen als je tot je pensioen bij de onderneming had gewerkt. Ben je niet meer in dienst van DuPont, dan krijgt je partner 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Meer informatie vind in het Pensioen 1-2-3 op onze website.

Bij Genencor Nederland is het partnerpensioen geregeld via een verzekering zo lang je in dienst bent van Genencor. Als je dan overlijdt, krijgt je partner 70% van het voor jou bereikbare ouderdomspensioen als je tot je pensioen bij het bedrijf had gewerkt. Let op: zodra je uit dienst gaat, vervalt deze verzekering. Je kunt bij pensionering of ontslag wel een deel van je ouderdomspensioen laten omzetten in partnerpensioen. Lees er meer over in het Pensioen 1-2-3 op onze website.

Zowel bij DuPont Nederland als bij Genencor Nederland is er voor jou ook een Anw-hiaatverzekering afgesloten, die je partner een uitkering biedt als je tijdens je dienstverband overlijdt. Dit voortkomt een (grote) terugval in inkomen voor je partner. Meer informatie hierover kan je aanvragen bij jouw werkgever.

Zo is het in België geregeld
Bij DuPont België kent de pensioenregeling een overlevingsrente voor de partner als je tijdens je diensttijd overlijdt. Die rente is 60% van het ouderdomspensioen dat je had kunnen opbouwen als je tot je pensioen bij het bedrijf had gewerkt. Na je overlijden kan je partner ervoor kiezen om de overlevingsrente om te zetten in een eenmalig overlijdenskapitaal. Ook voor ongehuwde medewerkers die overlijden komt er een kapitaal beschikbaar. Daarvoor kan de medewerker zelf zijn begunstigde(n) doorgeven. Meer informatie over de overlevingsrente lees je in de Toelichting op de Pensioenregeling van de sectie DuPont België op onze website.

Afdrukken