Door de lage dekkingsgraden van eind 2018, krijgen de niet-actieve deelnemers van de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland geen toeslag op hun pensioen per 1 januari 2019.

De toeslagverlening voor de niet-actieve deelnemers is elk jaar afhankelijk van de financiële positie van de Nederlandse secties. Vorig jaar kregen zij vanwege de hoge dekkingsgraden van eind 2017 per 1 januari 2018 naast een volledige toeslag ook nog een inhaalindexatie over het voorgaande jaar. Dit keer zag het financiële plaatje er door het slechte beleggingsjaar 2018 heel anders uit. Omdat de dekkingsgraden van de Nederlandse secties onder de niveaus lagen waarop een (gedeeltelijke) toeslag mogelijk is, besloot de Raad van Bestuur noodgedwongen om geen toeslag toe te kennen.

Mogelijkheid tot toekomstige inhaalindexatie
Nu een indexatie per 1 januari 2019 niet mogelijk is, wordt de geambieerde verhoging bijgeschreven “op de lat” voor eventuele inhaalindexatie. Als de financiële situatie van de secties in het fonds verbetert, kan in de toekomst naast de normale verhoging ook een inhaalindexatie worden toegekend voor eerdere jaren waarin geen of slechts een gedeeltelijke indexatie is toegekend.

De toeslagverlening voor de Nederlandse secties is afgeleid van de prijsindex die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks in oktober publiceert. Binnen de sectie DuPont Nederland is de toeslagambitie 75% van de prijsindex. Binnen de sectie Genencor Nederland is de ambitie 100% van de prijsindex.
Over het afgelopen jaar steeg de CBS-prijsindex voor alle huishoudens met 2,10%. De ruimte voor inhaalindexatie is daarom 1,58% voor de sectie DuPont Nederland en 2,10% voor de sectie Genencor Nederland.

Onvoorwaardelijke toeslag voor actieve deelnemers
Voor de actieve deelnemers van de Nederlandse secties is de toeslagverlening onvoorwaardelijk. Voor beide secties geldt dat de toeslagverlening wordt gebaseerd op 100% van de CBS-loonindex. De CBS-loonindex steeg over het afgelopen jaar met 2,0%. Dit percentage wordt per 1 januari 2019 als verhoging toegekend over de aanspraken van actieve deelnemers.

Afdrukken