In zijn vergadering van juni 2020 heeft het DEPF-bestuur een besluit genomen over de toeslagverlening per 1 januari 2020. Het besluit is geheel conform het toeslagenbeleid van de Nederlandse secties.  Alle actieve deelnemers krijgen een toeslag van 2,40%. De niet-actieve deelnemers van de sectie DuPont Nederland krijgen er 0,22% bij en voor de niet-actieven van de sectie Genencor Nederland is er helaas geen toeslag mogelijk.

Onvoorwaardelijke indexatie voor actieve deelnemers
De actieve deelnemers van zowel DuPont Nederland als Genencor Nederland kennen een onvoorwaardelijke indexatie. Zij krijgen 100% van de CBS-loonindex als toeslag op hun pensioenaanspraken. Die index steeg over het afgelopen jaar met 2,40%. Dat percentage krijgen de actieve deelnemers dus per 1 januari 2020 als toeslag.

Voorwaardelijke indexatie voor niet-actieve deelnemers
De niet-actieve deelnemers van de Nederlandse secties krijgen een voorwaardelijke toeslagverlening, afhankelijk van de financiële positie van hun sectie.
In het toeslagenbeleid is vastgelegd dat als de dekkingsgraad aan het eind van het jaar lager is dan 111%, er geen toeslag wordt verleend. Zoals we in het artikel met de hoofdpunten van het jaarverslag hebben gemeld, zijn de dekkingsgraden van de Nederlandse secties ondanks de goede beleggingsresultaten gedaald door de zeer lage rente.

  • Sectie Genencor Nederland
    De dekkingsgraad van de sectie Genencor Nederland was eind 2019 gelijk aan 109%, dus onder de ondergrens van 111%. Hierdoor krijgen de niet-actieve deelnemers van die sectie helaas geen toeslag per 1 januari 2020. De ambitie van de sectie Genencor Nederland is om 100% van de CBS-prijsindex voor alle huishoudens uit te keren. Die steeg over het afgelopen jaar met 2,72%.
  • Sectie DuPont Nederland
    De dekkingsgraad van de sectie DuPont Nederland was eind 2019 gelijk aan 112%. Daardoor is er voor de niet-actieve deelnemers van die sectie ruimte voor een zeer beperkte toeslag van 0,22%. De ambitie van de sectie DuPont Nederland is om 75% van de CBS-prijsindex voor alle huishoudens uit te keren, ofwel 2,04%. Bij een dekkingsgraad van 112% is uitsluitend een beperkte, gedeeltelijke indexatie mogelijk.

Mogelijkheid tot toekomstige inhaalindexatie
Nu een indexatie per 1 januari 2020 niet (volledig) mogelijk is, wordt de geambieerde verhoging bijgeschreven ‘op de lat’  voor eventuele inhaalindexatie. Als de financiële situatie van de secties in het fonds verbetert, kan in de toekomst naast de normale verhoging ook een inhaalindexatie worden toegekend voor eerdere jaren waarin geen of slechts een gedeeltelijke indexatie is toegekend.

Afdrukken