Per 1 februari jl. namen we binnen DEPF  afscheid van de secties DuPont België en Genencor/IFF. Op dat moment startte ook een nieuw bestuur voor DEPF. Dit bestuur bestaat uit voorzitter Lee Clarke en de twee bestuursleden Jan Bernard Wevers en Hans Nikerk. Hans Nikerk was eerder al betrokken bij het pensioenfonds door zijn rol in het Pensioencomité. In dit artikel stellen we de ‘nieuwkomers’ Lee Clarke en Jan Bernard Wevers graag aan je voor.

Jan Bernard Wevers werkt bij DuPont als country controller voor Nederland en België en als business controller voor de Dupont Mobility & Materials business. Zijn loopbaan stond tot nu toe vooral in het teken van financiële functies. Voordat hij bij DuPont begon werkte hij onder meer in financiële functies voor onder andere Eastman Chemical en Tetra Pak. Ook privé dook hij regelmatig in de cijfers als penningmeester van een school.

Vertrouwen

In het bestuur zal Jan Bernard zich vooral bezighouden met de controles, om die goed te borgen. “Eigenlijk probeer ik te zorgen voor saaiheid binnen pensioen. Het is essentieel dat de geldstromen op een verantwoorde manier verlopen en dat er geen rare uitspattingen voorkomen. Daar moet iedereen op kunnen vertrouwen. In dit licht is saaiheid een uitstekend woord.” Hij vervolgt: “Het gaat erom dat mensen de zekerheid hebben dat als ze hun pensioen nodig hebben, dat het er is. Dat het fonds goed functioneert en dat iedereen daar vertrouwen in kan hebben.”

Vraag uitleg

Jan Bernard nodigt mensen vooral uit om uitleg te vragen als iets niet duidelijk is. “Pensioen is voor veel mensen toch een lastig onderwerp. Er is veel communicatie over, zowel vanuit de overheid als vanuit het pensioenfonds. Maar als je vragen hebt of je begrijpt iets niet, schroom niet, neem contact met ons op en vraag om uitleg.” Hij besluit met een laatste tip: “Lees het pensioenoverzicht dat je jaarlijks van ons krijgt. Dan zie je of je straks tijdens je pensioen de dingen kunt doen die je wilt.”

JB Wevers

Jan Bernard Wevers: “Het gaat erom dat het pensioenfonds goed functioneert en dat iedereen daar vertrouwen in kan hebben.”

Lee Clarke

Lee Clarke is per 1 februari 2021 de nieuwe voorzitter van het bestuur van DEPF. Hij werkt op dit moment als Head of Global Benefits bij Dupont en is manager van diverse internationale pensioenprogramma’s binnen Dupont. Lee deed langdurig ervaring op in diverse HR-functies op het gebied van Compensation & Benefits bij onder andere Dupont en Chemours. Zijn specialismen zijn onder meer Europese pensioenen, Employee Benefits en Internationale mobiliteit. Lee vervulde voor de komst van Erik van Diepen ook al een aantal jaar de rol als voorzitter van het DEPF. Nu neemt hij die rol dus opnieuw op zich.

Lee Clark

Lee Clarke, de nieuwe Voorzitter van het bestuur van DEPF

Afdrukken