Per 1 januari 2017 zijn twee nieuwe secties aangesloten bij het DEPF. Het gaat om de sectie DuPont Nederland en de sectie Genencor Nederland. Het DEPF heet alle nieuwe deelnemers van harte welkom! Door de aansluiting van de twee secties is het totale aantal werknemers dat pensioen opbouwt bij het DEPF bijna verdubbeld tot ca. 680 deelnemers.

Achtergrond: de overstap van twee Nederlandse secties naar het DEPF

Sinds begin dit jaar zijn de pensioenregelingen van DuPont Nederland en Genencor Nederland ondergebracht bij het DEPF. Hieraan is een zorgvuldig traject vooraf gegaan.

In samenwerking met belanghebbenden

Bij de selectie van de nieuwe pensioenuitvoerder is nauw samengewerkt met alle belanghebbenden, zoals de ondernemingsraden, HR en de vakbonden. Er is goed gekeken naar de mogelijkheden en de toekomstbestendigheid van de pensioenregelingen van de deelnemers.

In contact met de deelnemers

De deelnemers zijn steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, via brochures, informatiebijeenkomsten en een speciaal hiervoor ingerichte website. Op elke vestiging waren ambassadeurs aanwezig: medewerkers met kennis van zaken die op elk gewenst moment vragen van deelnemers over de overstap konden beantwoorden.

Een succesvolle overstap

Naast instemming van de ondernemingsraden en de individuele deelnemers was ook officiële goedkeuring nodig van de belangrijkste toezichthouders in Nederland (De Nederlandsche Bank, DNB) en in België (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, FSMA). In december 2016 zijn alle noodzakelijke instemmingen en vergunningen verkregen, waarmee de overstap per 1 januari 2017 een feit is.

Alle betrokkenen kijken terug op een succesvol traject en het DEPF wil graag iedereen hartelijk bedanken die heeft meegeholpen om de overstap mogelijk te maken.

Afdrukken