Het Dupont European Pension Fund (DEPF) staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017. Het beschikbare vermogen bedroeg eind 2017 € 297,4 miljoen. De dekkingsgraden van de drie secties voldeden (ruimschoots) aan de gestelde eisen. De beleggingsportefeuille leverde een mooi bruto rendement van 10% op. Daarnaast heeft het fonds beleidsmatig belangrijke stappen voorwaarts gezet.

Begin 2017 is het vermogen van het DEPF verzesvoudigd door de toevoeging van de twee secties DuPont Nederland en Genencor Nederland, naast de al aanwezige sectie DuPont België. Het DEPF telt nu in totaal 779 deelnemers, waarvan 638 actieve deelnemers, 123 gewezen deelnemers en 18 pensioengerechtigden.

Sterke vermogenspositie

Van het beschikbare vermogen van € 297,4 miljoen heeft € 45 miljoen betrekking op DuPont België, € 213,1 miljoen op DuPont Nederland en € 39,3 miljoen op Genencor Nederland. Het vermogen van het DEPF wordt collectief belegd, maar wel administratief gescheiden bijgehouden voor elk van de drie secties. Dit heet ringfencing. In 2017 heeft het fonds een informeel investeringscomité opgericht dat de Raad van Bestuur adviseert. Eind 2017 bestond de beleggingsportefeuille voor 59,1% uit aandelen en voor 40,9% uit obligaties. De beleggingen hebben in 2017 goed gepresteerd. Het totale bruto rendement was 10%. Dit was 0,4% beter dan de benchmark. Dit is de maatstaf waarmee de beleggingsprestaties worden vergeleken. Bij zijn beleggingsbeleid besteedt DEPF aandacht aan sociale, ethische en milieuaspecten.

Financieel gezond

De financiële gezondheid van het DEPF is goed. De dekkingsgraad is daarvoor een belangrijke graadmeter. De methodiek daarvoor verschilt tussen de Belgische en de Nederlandse secties. De sectie DuPont België zat met een dekkingsgraad van 103% boven de vereiste 100%. Voor de Nederlandse secties gelden hogere buffereisen vanwege de indexatieambitie. De dekkingsgraden van 143% voor de sectie DuPont Nederland en 128% van de sectie Genencor Nederland lagen ruimschoots boven het vereiste niveau. Door deze dekkingsgraden heeft de Raad van Bestuur kunnen besluiten om de inactieve deelnemers van de Nederlandse secties in 2018 naast een volledige indexatie ook een inhaalindexatie te geven voor het deel van de indexatie dat in 2017 niet kon worden toegekend. Daarmee zijn alle achterstanden uit het verleden ingelopen.

Opbouw organisatie

In 2017 heeft de Raad van Bestuur veel aandacht besteed aan de verdere professionalisering van het pensioenfonds. Naast het instellen van het investeringscomité, zijn de interne controle, het uitbestedingsbeleid en het continuïteitsbeleid geëvalueerd en aangescherpt. Recent heeft het DEPF het beleid bepaald rond het verwerken van persoonsgegevens.

Om het volledige jaarverslag in te zien, klik hier.

Afdrukken