“Bij de persoonlijke pensioengesprekken moet ik altijd inschatten met wie ik te maken heb. Ik tref soms academici die zich heel goed hebben ingelezen. Die zoeken vooral bevestiging van wat ze al dachten. Maar ik krijg ook medewerkers die geen idee hebben hoe hun pensioen in elkaar steekt. Die moet ik dan stap voor stap meenemen. Als ik aan het eind van het gesprek bereik dat ze snappen hoe het pensioen werkt en wat ze later zullen ontvangen, geeft dat een goed gevoel.”

Linda Visser is manager van de afdeling Fondsbeheer van RiskCo, dat onlangs de activiteiten op het gebied van pensioenadministratie van Aon Hewitt in Nederland heeft overgenomen. RiskCo is administrateur voor de secties DuPont Nederland en Genencor Nederland van het DEPF.

Rekenfreak
“Voor onze klanten en hun deelnemers verandert er niets door de overname”, benadrukt Linda. Ze krijgen dezelfde mensen aan de telefoon, want het team is meegegaan. Alleen de bedrijfsnaam is anders. Linda werkt al 22 jaar bij het bedrijf. Ze begon op de afdeling Debiteuren, maar toen ze gevraagd werd of ze op de afdeling Pensioenen wat wilde doen en ze de kans kreeg een pensioenreglement in een Excel sheet om te zetten, was ze verkocht. “Op de HEAO vond ik levensverzekering al een leuk vak. Ik ben een rekenfreak en daarnaast vind ik het heel leuk om met klanten en deelnemers van onze klanten persoonlijk contact te hebben. Die twee aspecten kan ik in mijn werk perfect combineren.”

Bellen naar de Helpdesk
RiskCo doet de administratie voor in totaal 17 pensioenfondsen. Het bedrijf biedt die fondsen een breed pakket diensten. Voor het DEPF doet RiskCo de deelnemersadministratie en de financiële administratie, waaronder de input voor het jaarverslag. Ook zorgt het bedrijf dat de Nederlandse pensioengerechtigden maandelijks hun uitkering krijgen. Linda vertelt dat de medewerkers van RiskCo in teams zijn georganiseerd. “Als deelnemers van de secties DuPont Nederland of Genencor Nederland het nummer van de Helpdesk bellen (088 – 980 04 12), krijgen ze iemand aan de lijn die precies weet hoe hun pensioenregeling in elkaar steekt. Soms bellen medewerkers als ze een pensioenoverzicht niet hebben ontvangen en we krijgen ook veel vragen van deelnemers die dichtbij hun pensioendatum komen. Wij adviseren deze deelnemers dan om zich in te schrijven voor  één van de pensioenspreekuren te komen die wij maandelijks op locatie houden.”

Persoonlijke gesprekken
Linda doet zelf al die persoonlijke gesprekken, waarvoor medewerkers via de website kunnen inschrijven. Eén dag per maand reist ze naar Dordrecht voor het pensioenspreekuur. “Tot nu toe vinden daar alle gesprekken plaats, maar als er op een andere locatie genoeg animo is, kom ik ook graag naar Leiden of Landgraaf. Het zijn vaak bijzondere gesprekken met heel persoonlijke verhalen. Sommige mensen zijn heel erg met hun pensioen bezig, terwijl anderen zeggen: “maak maar een berekening voor me, dan zie ik het wel”. Ik vraag iedereen om vooraf een uitdraai te maken van hun gegevens in mijnpensioenoverzicht.nl. Dat helpt mij om een goed beeld te krijgen van hun pensioensituatie. Vaak is het een mix van allerlei aanspraken met ook verschillende ingangsleeftijden. Soms 65 en soms 67. Daarnaast spelen persoonlijke omstandigheden een rol. Als je huis rond je pensioen hypotheekvrij wordt, heb je er extra inkomen bij. Als je een veel jongere partner hebt, weet je dat je een tijd lang in ieder geval een stuk AOW mist. Het zijn allemaal aspecten die meespelen, net als je bestedingspatroon. Als je later veel verre reizen wilt gaan maken, heb je meer geld nodig dan wanneer je rustig wilt gaan leven.”

Rode draad
Maar volgens Linda is er in al die pensioengesprekken één duidelijke rode draad. “Iedereen wil weten: wat ga ik straks aan pensioen krijgen en wat houd ik over onder de streep?
Dat blijkt vaak behoorlijk mee te vallen, want DuPont en Genencor hebben een goede pensioenregeling. In zo’n pensioengesprek neem ik altijd de keuzemogelijkheden door. Wat betekent het bijvoorbeeld als je niet op je 67ste maar op je 65ste met pensioen gaat? Daar komt dan ook bij dat je een periode moet kunnen overbruggen tot je AOW naast je pensioen krijgt. Andere mogelijkheden zijn het uitruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen of, omgekeerd, een stuk ouderdomspensioen voor een hoger pensioen voor je partner. Nog een belangrijke keuzemogelijkheid is om eerst een aantal jaren een hoger pensioen te hebben en daarna voor de rest van je leven een wat lager pensioen. Mensen vragen weleens: “Waarom zou ik dat doen?” Het is een feit dat je in de eerste fase van je pensioen vaak actiever bent en dus waarschijnlijk ook meer inkomen nodig hebt dan in de latere, rustigere fase.”

Financiële effecten van keuzes
Linda heeft tijdens het gesprek een spreadsheet bij zich waarmee zij kan laten zien wat de financiële effecten van de keuzemogelijkheden zijn. “Als een deelnemer aangeeft dat hij serieus overweegt van zo’n mogelijkheid gebruik te maken, laten we op kantoor een exacte berekening maken en die sturen we toe per post. We geven geen adviezen. We informeren de deelnemers over de mogelijkheden die er zijn.”
Linda doet de gesprekken met veel plezier. “Het is mooi om deelnemers zo stap voor stap mee te nemen. Ik stel vaak controlevragen om te zien of de deelnemer het verhaal heeft begrepen.”

Meer interesse tonen
Linda raadt de deelnemers van DEPF aan om in ieder geval ruim drie jaar voor de pensionering zo’n gesprek aan te vragen. “Maar het kan helemaal geen kwaad om zo rond je 45ste eens in pensioenspiegel te kijken. Stel dat je zou komen te overlijden, hoe staat je partner er dan voor? Het is belangrijk dit soort dingen te weten.”
Linda vindt dat medewerkers in algemene zin wat meer interesse in hun pensioen zouden mogen tonen. “Als je er pas vlak voor je pensionering in gaat interesseren, kun je zelf niets meer bijsturen. Toen ik met dit werk begon zei iemand me: mensen weten alles over hun hypotheek, maar bijna niets over hun pensioen, terwijl daar veel meer geld mee is gemoeid. Pensioen is belangrijk, dus zorg tijdig dat je weet hoe je ervoor staat.”

Wil jij je ook inschrijven voor een pensioengesprek met Linda?

Elke maand houdt Linda Visser bij DuPont in Dordrecht een pensioenspreekuur. Klik hier om naar de pagina te gaan waar je kunt zien wanneer die spreekuren zijn. Je vindt daar ook het online formulier om je in te schrijven. Van harte aanbevolen!

Afdrukken