Naamswijziging pensioenfonds

Per 1 november 2023 is de naam van DEPF gewijzigd in Delrin European Pension Fund. Dit komt omdat alleen de werknemers van Delrin Netherlands B.V. nog pensioen opbouwen bij DEPF. Du Pont de Nemours Nederland B.V. [...]

Indexatie per 1 januari 2023

In de vergadering van juni 2023 heeft het bestuur van DEPF een besluit genomen over de indexatie per 1 januari 2023. Alle werknemers (actieve deelnemers) krijgen een toeslag van 3,4%. De pensioenen van de ex-werknemers en [...]

Uitstel bedrag ineens op pensioendatum

Minister Schouten heeft bekend gemaakt dat de mogelijkheid om op je pensioendatum een deel van de waarde van je pensioen als een bedrag ineens te ontvangen wordt uitgesteld. De nieuwe wet gaat op zijn vroegst in [...]

Voorlopige dekkingsgraad 31 december 2022

De dekkingsgraad wordt voorlopig ingeschat op 146% en hierdoor is er met redelijke zekerheid geen probleem om de hoge indexatie-ambitie (meer dan 10%) te verlenen voor inactieve deelnemers conform pensioenreglement. De definitieve percentages worden medio juni [...]

Overname pensioenadministratie door DION

DEPF heeft de pensioenadministratie uitbesteed aan een externe partij. De taken van de externe pensioenadministrateur zijn onder meer het administreren van de opbouw van pensioenen, het verzorgen van de uitkeringen, het versturen van de jaarlijkse pensioenoverzichten [...]

Ga naar de bovenkant