Pensioen van Genencor en Solae Nederland en van DuPont België gaat over naar United Pensions
Pensioen van DuPont Nederland blijft in het DEPF

Begin 2021 zal de Nutrition & Biosciences divisie van DuPont naar verwachting onderdeel worden van International Flavors & Fragrances (hierna ‘IFF’). DuPont en IFF hebben in dat kader afgesproken dat IFF vanaf de overgangsdatum de uitvoering van de middelloonregeling voor het pensioen van de medewerkers van Genencor en Solae in Nederland zal overnemen.

Deze pensioenen worden ondergebracht bij het in België gevestigde pensioenfonds United Pensions (zie voor meer informatie het kaderstuk aan het eind van dit artikel, en het interview met Emmy Verbist, pension fund manager bij United Pensions).  Het uitgangspunt is dat de overgang per 1 februari 2021 plaatsvindt. Dit is afhankelijk van de succesvolle afronding van de fusie tussen de Nutrition & Biosciences activiteiten van DuPont en IFF. Daarnaast is de instemming van de OR nodig en dient de Belgische toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), die nauw samenwerkt met De Nederlandsche Bank, toestemming voor de overdracht van het pensioen van het DEPF naar United Pensions te verlenen.

DuPont België ook naar United Pensions, DuPont Nederland blijft in DEPF
De werkgever heeft, na het doorlopen van een informatie- en consultatieproces met de OR van DuPont België, besloten de pensioenen van het ‘Vaste Prestatie Plan’ ook over te brengen van het DEPF naar United Pensions.
De werkgever en de OR van DuPont Nederland hebben ervoor gekozen de pensioenen in de middelloonregeling voorlopig te laten binnen het DEPF.
In dit artikel gaan we in op de achtergronden van de veranderingen en op de gevolgen voor jullie als deelnemers.

Pensioenen van Genencor en Solae Nederland gaan over naar United Pensions

De uitvoering van de middelloonregeling voor de medewerkers van Genencor en Solae in Nederland kan na de overgang naar IFF niet worden voortgezet bij het DEPF, aangezien dat fonds uitsluitend pensioenregelingen van DuPont-ondernemingen kan uitvoeren. Na verschillende alternatieven te hebben bekeken, heeft IFF United Pensions voorgesteld als nieuwe uitvoerder.

 Een overgang naar een Nederlandse uitvoerder is bij de huidige economische situatie kostentechnisch niet haalbaar. Het aantal pan-Europese pensioenuitvoerders in de Belgische markt is beperkt en United Pensions is daarvan de grootste en meest solide partij. Daarom had IFF een voorkeur voor dat fonds. Een bepalend element is verder dat veel van de partijen waar United Pensions mee samenwerkt ook bij het DEPF zijn betrokken. Zo blijft RiskCo Administrations bv ook na de overgang de administratie van de regeling uitvoeren en werken beide fondsen met dezelfde kantoren voor de jaarlijkse financiële controles.

Vermogen wordt beheerd in eigen kring
Het pensioenvermogen van de Nederlandse deelnemers van Genencor en Solae wordt één op één overgedragen naar United Pensions. Dat vermogen wordt binnen United Pensions beheerd in een eigen ‘kring’. Ontwikkelingen rond het pensioen van andere aangesloten ondernemingen hebben dus geen invloed op het pensioengeld van de medewerkers van Genencor en Solae.

Gelijke inhoud regeling en medezeggenschap
De inhoud van de middelloonregeling van Genencor zoals die geldt bij het DEPF wordt zonder significante wijzigingen voortgezet bij United Pensions. Ook blijft er sprake van medezeggenschap. Het huidige pensioencomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers, gepensioneerden en de werkgever, zal na de overgang zijn taak voortzetten op basis van dezelfde bevoegdheden als nu bij het DEPF. De werkgever heeft daarnaast inspraak via de Algemene Vergadering van United Pensions.

Informatie via bijeenkomsten en brief
Alle Nederlandse deelnemers van Genencor en Solae hebben een brief ontvangen met meer informatie over de overgang van de pensioenregeling en het verzoek daarmee in te stemmen. Ook hebben er medio december online informatiebijeenkomsten voor deelnemers plaatsgevonden.

DuPont België gaat ook naar United Pensions

Na het informeren en raadplegen van de OR van DuPont België, was het voor de werkgever makkelijk om een besluit te nemen: de toekomst van het pensioen van de deelnemers van de sectie DuPont België is het best geborgd bij United Pensions.

Doordat de Nederlandse medewerkers van Genencor en Solae door de fusie van de Nutrition & Biosciences divisie met IFF uit het DEPF vertrekken, wordt de schaalgrootte van het DEPF een stuk kleiner. Daarom werd nagedacht over een andere oplossing. Mede omdat de administrateur van DuPont België en United Pensions dezelfde is, lag de keuze voor United Pensions voor de hand. Er is nauwelijks discussie over geweest.

Geen veranderingen voor de deelnemers
Voor de deelnemers van DuPont België verandert er in de praktijk helemaal niets.  De pensioenregeling, het ‘Vaste Prestatie Plan’, blijft hetzelfde. Ze krijgen alleen informatie van United Pensions in plaats van het DEPF. Ook bij United Pensions blijft Aon België verantwoordelijk voor de administratie van het plan.
Een duidelijk voordeel is dat DuPont België hiermee onderdeel wordt van een groter pan-Europees pensioenfonds dat goed is gepositioneerd voor de toekomst.

DuPont Nederland blijft als enige bij het DEPF

Het pensioen van de deelnemers van DuPont Nederland blijft voorlopig binnen het DEPF. Hiermee wordt DuPont Nederland, als de overstap van de beide andere secties is voltooid, de enige sectie binnen het DEPF. Het fonds zal dan ongeveer nog 325 deelnemers tellen met een bijbehorend pensioenvermogen van circa € 250 miljoen.

De werkgever en de OR hebben veelvuldig gesproken over de pensioenen van de deelnemers. Uiteindelijk is besloten de pensioenen voorlopig te laten in het DEPF. De achtergrond van die beslissing is dat het Nederlandse pensioenstelsel in de komende jaren flink op de schop gaat. Zo zal de middelloonregeling die DuPont Nederland heeft (zie het artikel over het Pensioenakkoord), in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Het nieuwe pensioenstelsel zal tussen 2022 en 2026 zijn beslag krijgen. De OR en de werkgever willen wachten tot er meer duidelijkheid is welke pensioenregeling straks mogelijk is en hoe en door welke partij die regeling het best kan worden uitgevoerd.

Voorlopig geen veranderingen voor deelnemers
Voorlopig verandert er voor de deelnemers van DuPont Nederland dus helemaal niets. Hun pensioen blijft bij het DEPF en de pensioenregeling blijft onveranderd.

Nieuwe Raad van Bestuur
Wel komt er een nieuwe Raad van Bestuur voor het DEPF. Alle drie de leden van het huidige bestuur zullen naar verwachting mee overgaan naar IFF. Momenteel worden drie deskundige kandidaten getoetst door de toezichthouder. We verwachten dat deze procedure tijdig is afgerond zodat de nieuwe bestuursleden vanaf 1 februari 2021 formeel aan de slag kunnen. Via de website en de e-nieuwsbrieven houden we de deelnemers van DuPont Nederland op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wie is United Pensions?

United Pensions is net als het DEPF een pan-Europees pensioenfonds dat in België is gevestigd. Het fonds is opgericht door Aon en voert momenteel regelingen uit voor ondernemingen in Nederland, België en Ierland. United Pensions is qua omvang groter dan het DEPF. United Pensions beheert het pensioen voor ongeveer 15.500 medewerkers van 47 aangesloten ondernemingen. Het totale beheerde vermogen van United Pensions is circa € 720 miljoen. Ter vergelijking: het DEPF beheert nu nog ongeveer € 346 miljoen voor 763 deelnemers van vijf aangesloten ondernemingen. 

De structuur van United Pensions lijkt sterk op die van het DEPF. Het verschil is dat het DEPF uitsluitend een fonds is voor DuPont ondernemingen en dat bij United Pensions verschillende ondernemingen zich kunnen aansluiten. Hun pensioenvermogen wordt beheerd in aparte kringen (vergelijkbaar met de secties bij het DEPF), maar volledig afgesloten van het vermogen van de andere ondernemingen. Dit wordt ‘ringfencing’ genoemd. Het kan dus niet zo zijn, dat een tekort in de ene pensioenregeling wordt aangevuld vanuit een andere pensioenregeling. Het geld van elke pensioenregeling wordt apart gehouden. Meer weten? Zie www.unitedpensions.nl

 

 

 

 

Afdrukken