Het jaar 2021 verliep gunstig: de wereld heeft zich aangepast aan de coronapandemie en het vertrouwen keerde terug. Ook DEPF profiteerde hiervan. In dit artikel lees je meer over de financiële situatie per eind 2021 van DEPF.

Sterke stijging dekkingsgraad
De dekkingsgraad heeft zich in 2021 zeer gunstig ontwikkeld. De economie heeft zich goed ingesteld op de beperkingen die de pandemie met zich bracht. Hierdoor werd het vertrouwen in de toekomst weer groter. De beleggingsresultaten waren positief. De dekkingsgraad is in 2021 gestegen van 115% ultimo 2020 naar 139% ultimo 2021. Deze dekkingsgraad is gebaseerd op de regels die in België van toepassing zijn, rekening houdend met de minimum overdrachtswaarden conform Nederlandse regels uit de Sociale en Arbeidswetgeving.

DEPF berekent daarnaast ook een dekkingsgraad op basis van de Nederlandse regels. Op basis van deze dekkingsgraad neemt het bestuur beslissingen zoals het toekennen van voorwaardelijke indexatie. Deze dekkingsgraad steeg van 105% ultimo 2020 naar 126% ultimo 2021.

Rendement
Het totale rendement over 2021 kwam positief uit op 10,62%. Alle maanden, buiten januari en september, droegen bij in positieve zin.

Vooruitzicht 2022
2022 is bijzonder slecht gestart met in het eerste semester een rendement van -17,28% grotendeels door de onzekerheid op de financiële markten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Dit heeft een potentiële negatieve impact op de dekkingsgraad die op de voet wordt gevolgd door het bestuur van het DEPF.

Meer weten
Wil je meer weten over de dekkingsgraad en de rendementen? Kijk dan op deze pagina.

Afdrukken