Wat een bizar jaar was 2020. Het grootste deel van het jaar zijn we in de greep gehouden door het coronavirus. Het liefst willen we dit jaar zo snel mogelijk achter ons laten in de hoop dat de ontwikkelde vaccins effectief zullen zijn en we weer kunnen terugkeren naar een ‘normaal’ leven. Voor DuPont en het DEPF was 2020 ook in andere opzichten een bevlogen jaar, mede vanwege de voorbereidingen van de voorgenomen overgang van de Nutrition & Biosciences activiteiten van DuPont naar IFF. In deze nieuwsbrief gaan we daar nader op in.

Persoonlijke gevolgen
De coronacrisis heeft zeker invloed gehad op het DEPF. In maart van het jaar leidde de crisis tot een sterke koersval op de internationale effectenbeurzen. Daarna trad er herstel op, maar nog steeds is het economisch perspectief uiterst onzeker. De financiële situatie van het fonds is nog steeds goed, maar de dekkingsgraden van de verschillende secties zijn in de loop van het jaar wel gedaald. Belangrijker dan die economische ontwikkelingen zijn natuurlijk de persoonlijke gevolgen van de coronacrisis. We hebben allemaal te maken met beperkingen van het maatschappelijk leven, maar daarnaast zijn er velen die heel direct te maken hebben gehad met het virus, die nog herstellende zijn of misschien zelfs afscheid hebben moeten nemen van dierbaren. We hopen oprecht dat 2021 voor onze deelnemers een jaar zal worden met een positief perspectief.

Grote veranderingen in 2021
Het jaar 2021 zal voor het DEPF grote veranderingen brengen. Momenteel bestaat het DEPF uit drie secties: DuPont Nederland, DuPont België en Genencor Nederland. Als gevolg van de geplande overgang naar IFF gaan de pensioenen van onze deelnemers van Genencor en Solae in Nederland over naar United Pensions OFP. United Pensions is, net als het DEPF, een bestaand pensioenfonds, gevestigd in België.  In overleg met de OR heeft ook DuPont België als werkgever besloten om het DB-plan voortaan onder te brengen bij United Pensions. In deze nieuwsbrief vinden jullie een interview met Emmy Verbist van United Pensions. Na het vertrek van de twee genoemde secties zal het DEPF uitsluitend nog de pensioenregeling van DuPont Nederland uitvoeren. In hoeverre dit in de toekomst zal wijzigen hangt mede af van de uitwerking van het Pensioenakkoord waarover de werkgever, OR en vakbonden zich zullen gaan buigen. Elders in de nieuwsbrief vind je een artikel met meer informatie over het Pensioenakkoord.

DEPF bestuur neemt afscheid
Dit is mijn laatste voorwoord als voorzitter van het DEPF. Net als de twee andere leden van de Raad van Bestuur, Wim Stragier en Chris Newton, treed ik begin volgend jaar af omdat ik mijn dagelijkse werkzaamheden na de overgang van de Nutrition & Biosciences divisie in de toekomst bij IFF zal voortzetten. Als deelnemer van DuPont Nederland hoef je je daar geen zorgen over te maken. Er komt een nieuwe Raad van Bestuur van het DEPF, bestaande uit nieuwe, deskundige bestuurders en de overgang zal soepel verlopen. In de volgende versie van de nieuwsbrief lees je hier ongetwijfeld meer over. Mede namens mijn collega-bestuurders dank ik alle deelnemers voor het vertrouwen dat wij de afgelopen jaren hebben ervaren bij het beheren van de pensioenen.

Uitdagende toekomst
De toekomst zal uitdagend zijn. Dat geldt niet alleen voor ons pensioen, maar ook voor ons dagelijks werk en onze persoonlijke omgeving. Ondanks de huidige beperkingen in het openbare leven wens ik jou en je dierbaren fijne Kerstdagen en vooral goede gezondheid en geluk in 2021.

Namens het DEPF bestuur,
Erik van Diepen,
voorzitter

Afdrukken