DEPF bestuurder Chris Newton:
“Aandelen zullen op lange termijn extra rendement opleveren”

“Met een totaal bruto rendement van 10% hebben we in 2017 goed gepresteerd. Op een bestuursvergadering vertelden mensen van AON me dat dit een van de beste rendementen was die ze dit jaar in de pensioensector hebben gezien.”

Chris Newton is tevreden over de prestaties van de beleggingen van het DEPF in 2017. Hij is Brit van geboorte maar woont met zijn gezin in Genève. Chris is afgestudeerd in accounting en heeft ook een MBA. Hij werkt inmiddels meer dan 30 jaar voor DuPont. Zijn huidige functie is Treasury manager voor Europa. Daarnaast heeft hij enkele wereldwijde treasury verantwoordelijkheden en is hij bestuurslid van het DEPF en van de pensioeninstellingen in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Informeel beleggingscomité
Chris is ook lid van het beleggingscomité van het DEPF samen met DEPF voorzitter Erik van Diepen en een beleggingsadviseur van Willis Towers Watson. “Het is een informeel comité”, legt Chris uit, “in de zin dat er geen sprake is van een gedelegeerde verantwoordelijkheid van het bestuur. De Raad van Bestuur blijft altijd verantwoordelijk voor de beleggingen. Wij adviseren het bestuur, controleren hoe de beleggingen presteren en vergewissen ons ervan dat de investeringen worden gedaan in overeenstemming met de beleggingsprincipes van het DEPF.”

Strak geregisseerde operatie
Begin 2017 verzesvoudigden de activa van het DEPF toen de secties DuPont Nederland en  Genencor Nederland toetraden tot het pensioenfonds. Dat moet een enorme operatie zijn geweest. “Het was een grote stap wat de totale hoogte van de activa betreft” zegt Chris, “maar uit structureel oogpunt waren we er goed op voorbereid. Toen we de beleggingsstructuur opzetten voor de Belgische sectie van DuPont, wisten we al dat er in de toekomst mogelijk veel grotere sommen geld bij zouden kunnen komen. Toen dat moment kwam, wisten we precies wat er zou komen. Het was een strak geregisseerde operatie. Samen met onze vermogensbeheerder, DuPont Capital Management (DCM), en de bewaarnemer van onze beleggingen, State Street, zorgden we ervoor dat we de beleggingen die we ontvingen van de Nederlandse secties zo snel mogelijk inpasten in de structuur die we daarvoor hadden opgezet. Ons doel was zo min mogelijk te verkopen. Voor de beleggingen die niet in onze portefeuille pasten, konden we profiteren van de schaalgrootte en de ervaring van State Street. Zij zijn gewend om op grote schaal beleggingen te kopen en verkopen. Zo konden zij ons helpen dit deel van de portefeuille op een kostenefficiënte manier om te zetten in andere beleggingen.”

Afscheiding tussen secties
Het DEPF bestaat uit drie secties, maar Chris legt uit dat alle activa worden beheerd in één portefeuille. “Op die manier kunnen we schaalvoordelen behalen en kosten besparen. Maar in onze boekhouding en in onze controle op de beleggingen worden de activa toebedeeld aan de individuele secties met inachtneming van de juiste afscheiding (ring fencing) tussen die secties.”

Actief beleggingsbeleid
DCM, een dochter van het Amerikaanse moederbedrijf, is de vermogensbeheerder voor het DEPF. Het beheert bijna $ 29 miljard aan activa. De beleggingsportefeuille die het beheert voor het DEPF omvat in totaal € 287 miljoen. Daarvan bestaat 59% uit aandelen en 41% uit obligaties. “We hebben een behoorlijk groot deel van de portefeuille in aandelen belegd. Dat verklaart voor een deel ons goede resultaat in 2017. Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op een lange-termijn visie. Wij geloven dat risicodragende beleggingen zoals aandelen op lange termijn meer rendement opleveren dan vastrentende beleggingen.”
Chris legt uit dat DCM een actief beleggingsbeleid voert. “DCM gelooft in het selecteren van aandelen die nu ondergewaardeerd zijn en in de toekomst waarschijnlijk meer waard worden. Maar hoewel DCM actieve posities inneemt, wil ze natuurlijk niet dat ze minder presteert dan de maatstaf (benchmark) gebaseerd op een wereldwijde aandelenportefeuille. Wij controleren dat.”

Maatschappelijk verantwoord beleggen
In zijn beleggingsbeleid besteedt het DEPF aandacht aan sociale-, ethische- en milieuaspecten. “Dat is vooral te danken aan de Nederlandse secties”, zegt Chris. “Het is belangrijk dat we voldoen aan de richtlijnen die er in Nederland gelden voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat houdt onder meer in dat we niet investeren in bedrijven die op een lijst staan met ondernemingen die zich naar verluidt met ongepaste activiteiten bezighouden. Internationaal gezien, komt er geleidelijk meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Maar Nederland is zeker een voorloper op dit gebied. We hebben onze vermogensbeheerders bij DCM op dit terrein moeten opleiden.”

Prestaties optimaliseren
Hoewel de beleggingen dus in 2017 heel goed hebben gepresteerd, probeert het DEPF altijd om het beleggingsbeleid verder te optimaliseren. “Met onze beleggingsadviseurs praten we over verdere diversificatie. Het is goed om onze risico’s te spreiden over een bredere reeks van beleggingscategorieën. Dat zal ons helpen om over een langere periode goede rendementen te blijven behalen. De uitdaging is hoe we de portefeuille verder kunnen verbreden maar tegelijkertijd het juiste controleniveau te behouden. Meer diversiteit zorgt voor meer complexiteit en natuurlijk is er ook een verband tussen complexiteit en kosten. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden van fiduciair beheer waarbij we bepaalde taken delegeren aan gespecialiseerde beleggingsadviseurs. Kunnen we dat doen terwijl we het niveau van controle houden waar we ons comfortabel bij voelen? Uiteindelijk is ons doel de beleggingsprestaties en de administratie zo optimaal mogelijk te maken zodat onze deelnemers daarvan profiteren.”

Afdrukken