“Als ik denk aan het afgelopen jaar, dan is een van de bepalende ontwikkelingen wel de malaise op de internationale financiële markten, vooral in het vierde kwartaal. In 2017 hadden we goed beleggingsjaar met een hoog rendement van 10%. Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een negatief rendement van -6,3%.”

Het jaarverslag van het DEPF over 2018 is beschikbaar en we spreken DEPF-voorzitter Erik van Diepen om de belangrijkste punten door te nemen. “Natuurlijk beleggen wij voor de lange termijn en daarbij wisselen goede en minder goede beleggingsjaren elkaar af”, zegt hij. “Maar uit de beleggingsprestaties in 2017 en 2018 blijkt wel dat ons beleggingsresultaat behoorlijk gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Eén van de aandachtspunten voor het bestuur in 2019 is om te onderzoeken hoe wij ons beleggingsbeleid weerbaarder kunnen maken tegen die invloeden. We willen daarbij externe expertise inschakelen om ons vermogensbeheer op een nog professioneler niveau te brengen.”

 

Het totaal beschikbare vermogen van het DEPF daalde van € 297,4 miljoen eind 2017 naar € 288,4 miljoen eind 2018. De verdeling van het vermogen per sectie is weergegeven in de bovenstaande grafiek.

Werkgever doet bijstorting voor Belgische deelnemers
De negatieve ontwikkelingen op de internationale financiële markten hadden ook hun weerslag op de financiële positie van de drie secties binnen het DEPF. Waar zij 2017 afsloten met dekkingsgraden van 143% (DuPont Nederland), 128% (Genencor Nederland) en 103% (DuPont België), beëindigden zij 2018 met respectievelijk 115%, 114% en 100%. Voor de Belgische sectie moest de werkgever zelfs een bedrag van ruim € 3 miljoen euro extra storten om de dekkingsgraad op de minimaal vereiste 100% te brengen. “Dit is inmiddels de derde keer dat de werkgever een bijstorting moet doen. Dit betekent natuurlijk een extra last voor de werkgever, maar er gaat ook een positief signaal van uit naar onze Belgische deelnemers. Het bewijst namelijk dat de werkgever pal achter de werknemers staat en bijspringt wanneer dat nodig is. Dat lijkt me een geruststelling voor de deelnemers. Het onderstreept ook de waarde die de werkgever hecht aan de arbeidsvoorwaarde pensioen.”
Het totale aantal deelnemers van het DEPF daalde van licht 779 eind 2017 tot 770 eind 2018. De samenstelling van het deelnemersbestand over de drie secties was als volgt:

Deelnemerspopulatie DuPont België DuPont Nederland Genencor Nederland Totaal
Actieven 286 255 70 611
Uitgestelde Rechten 45 50 37 132
Rentegenieters 0 24 3 27
Totaal 331 329 140 770

 

Druk met Europese wetgeving
De invoering van nieuwe Europese wetgeving was een belangrijk thema in 2018. Erik vertelt dat het bestuur en de administrateurs veel tijd hebben besteed aan  de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR, in Nederland aangeduid als AVG). Deze nieuwe wet regelt de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van persoonsgegevens. “We hebben nu onder meer een intern register voor de verwerking van persoonsgegevens.

DEPF voorzitter Erik van Diepen: “Door IORP II komt er meer nadruk op risicobeheersing, met meer gedetailleerde rapportageverplichtingen.”

Ook in 2019 krijgt het fonds te maken met nieuwe Europese wetgeving.  Inmiddels is IORP II, de tweede Europese richtlijn voor aanvullende collectieve pensioenen, gepubliceerd en dat betekent dat de Belgische toezichthouder met nieuwe richtlijnen komt. “Door IORP II komt er meer nadruk op risicobeheersing, met meer gedetailleerde rapportageverplichtingen. Het DEPF zal een risicomanager moeten aanstellen die gaat samenwerken met de bestaande auditfuncties. Daarbij moeten er natuurlijk voor waken dat we door de nieuwe regels geen dubbel werk gaan doen. IORP II stelt ook aanvullende voorwaarden aan de communicatie aan deelnemers, maar het DEPF is op dat terrein al op de goede weg.”

 

Aanpassing Nederlandse pensioenregelingen
De aanpassing van de pensioenregelingen binnen de Nederlandse secties van het DEPF was eveneens een belangrijk onderwerp in 2018. “Het is een mooi resultaat dat we voor DuPont Nederland van een eindloonregeling naar een middelloonregeling met een onvoorwaardelijke indexatie voor de actieve deelnemers zijn gegaan. De administratieve implementatie van de aanpassingen is nu in de laatste fase.”
Verder kwamen er in 2018 in het kader van de fusie tussen Dow en DuPont tijdelijk vijf bedrijven bij het DEPF, maar die zijn in 2019 inmiddels weer vertrokken. De bedrijven horen na de splitsing bij Dow of bij Corteva en de medewerkers nemen daar deel aan andere pensioenregelingen.

Klik hier om het volledige jaarverslag over 2018 te downloaden.

Afdrukken